132504. lajstromszámú szabadalom • Különösen hideg ellen védő, valamint gyógycélokra alkalmas ruhadarabok, főleg fejvédő és mellény

Megjeleni 1944. évi január hó 15-én, IÁ GYÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LÉTRÁS 132504 szám. I/ai. (XlX/c, XX/g.) osztály. — H—11598. alapszám. Különösen hideg ellen védő, valamint gyógycélokra alkalmas ruhadarabok, főleg fejvédő és mellény. Hitri Tivadar tollkereskedő, Szabadka. A be jelentés napja: 1942. évi augusztus hé 21. 10 .15 A találmány szerint különösen a sza­badban való huzamos tartózkodáshoz a nagy hideg, hó és más időjárási kellemet­lenségek ellen fokozott védelmet nyújtói azaz jő takarással és melegtarlással védő ruhadarabokról gondoskodunk. Az eddig­elé erre a célra használt ruhadarabok, pl. bundák, bekecsek stb. aránytalanul nagy .súllyal terhelték a teste! és költségesek vol­tak, illetve, különösen a fej tekintetében, rem adtak kellő védelmet. Ezzel szemben a találmány szerinti ruhadarabok meg­lepően könnyűek és mégis kiváló a meleg­tartásuk és aránylag olcsók. Világos, hogy a találmány szerinti ruhadarabok e saját­ságaiknál fogva elsősorban katonai célok­ra, továbbá közlekedési eszközök, különö­sen közúti vasú lak, autóbuszok stb. vezető és kiszolgáló személyzete részére, valamint 20 turisták részére kiválóan alkalmasak?. Ezek a ruhadarabok (azonban, miután a bkteg káros hatásait rendkívüli nagy hi­degben is teljesen kiküszöbölik, a szabad­ban dolgozó más egyének, pl. munkások vagy árusítók részére is egyaránt előnyö­sek és végül kiváló melegtartásuk folytán •gyógycélokra, különösen reumalikus be­tegségek esetérc is, hatásosan alkalmazha­tók. A találmány szerinti ruhadarabokat mindenekelőtt az jellemzi, hogy oly kettős textil-lapból készültek, melyeknek köze tollal van kitöltve és melyek legalábbis széleiken össze vannak varrva. Toll alatt 35'természetesen,' pehelytoll is értendő. A la-25 30 lálmáuy egyik célszerű megoldása sze­rint, a toll-löltés elmozdulásának meggál­lására a lexlillapokat helyenként, tetszés szerint egy vagy több irányban és tetszőle­ges alakban, pl. egymást keresztező egyenes 40 vonalak, zeg-zúgos, vagy hullámvonalak szerint összetűzdeljük. Ezek a lüzdeléjsi vonalak egyáltalán nem rontják a tetsze-I ősségei, sőt esel leg fokozzák is, különösen pedig a ruhadaraboknak tetszetős paplan- 45 szeríí külsői adnak, kivánt cselben azon­ban tetszőleges színű vékony huzallal el is takarhatok. A toll, zsírtartalmánál fogva, nedvesség­szigetelő, de 'egyúttal, hőtartó is; az utóbbi,50 célra való tekintetlel előnyös, ha különle­gesen kiválasztott, ú. n. nyerstollal hasz­nálunk, mely még jobban tarjtja a hői, mint a mosott toll. Ha fejvédőről van szó, azt a találmány szerinti anyagból úgy készítjük, hogy az a fejet és az arcot a látáshoz szükséges nyílás kivételével teljesen födje, könnyű fel- és levétele végeit pedig elől nyitóit: úgy azonban, hogy alul, az említett nyílás alatt, két egymásra lapolhatő szárnya AVIU, melyek közül a kivül maradó szárny tet­szőleges módon rögzíthető, pl. kapcsokkal, nyomógombokkal, vagy úgy, hogy egyrészt a kivül maradó szárny végén, másrészt a 65 •fejvédő külső felületének egj' pontján egy­egy szalagot erősítünk meg és ezeket egy­mással összekötjük, pl. csokorra. Ennek a fej védőnek egy másik megoldási alakja szerint ä fej védőnek lefelé irányuló és bő-70 53 60

Next

/
Thumbnails
Contents