132500. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy darabból való, elálló fejrészes, nemezsapkák készítésére

) Megjelent 1944. évi január hé 4-én. MAGTAB KIRÁLYI JöjJÍ SZABADALMI BIEÓSÁ« SZABADALMI LEÍRÁS 132500 I/c. osztály. — G—9387. alapszám. - -inai" i.yjmesBSS^s a«TMiBBBBBiMMMm'.HB^«TMn «ieB!p.p.i« «•»••• ' •••••^•••i——MM—ÉÉI Eljárás egy darabból való, ;elá|ló fejrészes, neiiiozsapkák késailéisére. Gttazzottí Bartolomeo és Guazzotti Vittorío gyárosok, Alessandria, (Olaszország). A bejelentés napjai:' 1941. november 22. A találmány eljárás, melynek alkalma­zásával tengerész-, tiszti-, és más, jelenleg használatos búrmelyfajta egyenruházati ne­mezsapkák készíthetők, 5 A találmány szerinti eljárás sorozatos mű­veletekből áll, melyeik alkalmazásával kú­pos nem ez tompból a felsorolt sapkák ké­s-zítbetők. A nemezlomp-átala látásának egyes műve­lő léteit és a hozzávaló készüléket a rajzok irtla p j án ismer let j ük. Az 1, 2, 3, 4, és 5. ábrák a tomp át­alakításának több, egymást követő mozza­natát szemléltetik.. 15 A 6. ás 7. ábrák a tompból készítendő sapka felső réiszének kialakítására való ké­szülék távlati képét és részletét tün'ieüík fel., A 8. és 9. ábrák a sapka sa^jtolására 20 Való hidraulikus sajtó oldalnézetét részben metszve, továbbá felülnézetét vázlatosan mutatják. A 10, 11, és 12. ábrák sapka préselésére présformát mutatnak háromféle nézetben. 25 Az 1. ábra kúpos —a— ínemeztompot mutat, mely a kalaposiparban már ismert módon készül. A találmányi eljárás szerint az —a— tom­pot melegvízzel vagy gőzzel történt kezelés 30 után hengeres —b— fémformára helyez­zük rá (2. ábra). A tompon körülfutó —c— huzal van alkalmazva, melyet a hüvelykujj­jak segélyével felülről lefelé görgetünk. Ez­által a- tompot a —b— hengeren erősen kifeszítjük lés kényszerítjük, hogy pontosan 35 a henger alakjának megfelelő alakot vegyen fel. Az így kikészített tompot a - b— hen­gerről levesszük, megnyírjuk és a megfe­lelő szinü festésnek vetjük alá. Az —a— tompot ezután szélén, saját anya- 40 gából való megvastagítással látjuk el, mi­által a tomp alsó része erqsebb lesz. E célból a tonip —s— szélén, magából a tomp anyagából gallérszerü —o— perem-vissza,­hajtitást alkalmazunk (3, 4. ábra) és azt 45 egyszerű varrással rögzítjük, majd össze­préseljük (4. ábra). A tomp szélének ilyen pántalaku meg., erősítése révén a tomp e része burkolatot illetve bélelést nyert s «nnek kóvetkez'ijé-i 50 ben a, sapka e megerősített része átmérő-és magasságméreleinek változatlansága biz­tositva van. A tomp alsó részét fémből való —d— gyűrűre helyezzük, melynek külső át­mérője azonos a fej bőség méretével. Ez 55 a —d— gyűrű az —-e- lapból emelkedik ki (5. ábra). A —d— gyűrűn —a— tompot —f— huzallal rögzítjük s ezt az —f— hu­zalt kézzel a tompnak az —a— tom­érintkezó széle felé görgetjük. Egy miásik 60 —g— gyűrűt is alkalmazunk az —a— tom­pon kívül. Ez á — g-— gyürü az —e— la­pon három —h— lábbal van rögzítve, mely utóbbiak furataiba az —e— lapból kiemel­kedő —i— csavarrudak nyúlnak. A — h— láb 65 alatt —1— lapok vannak elrendezve a — g^ gyürü megfelelő magassági helyzetének és ennek következtében a siapkapáint Széles-

Next

/
Thumbnails
Contents