132394. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony tápszer előállítására

Megjelent Í943. évi december hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132394. szám IV/e. osztály. — B—15516. alapszám. Eljárás folyékony tápszer előállítására. Dr. Baría Endre gyógyszerész, Budapest. A bejelentés aap ja: 1942, évi június hó 27. A találmány eljárás folyékony tápszer előállítására. Az eljárás terméke tejszerű folyadék, mely már önmagában is élvezhető, de elő-5 nyösen felhasználható a konyhában mip­den olyan étel készítéséhez, amelyhez ed­dig tejet használtak, így pl. kávéval kever­hető, vagy fagylaltba bedolgozható. Az eljárás abban van, hogy bármely táp-10 lálkozásra alkalmas olajtartalmú ma­got vagy magvak keverékét — előnyösen mandulát és/vagy diót, és/vagy mogyorót — vízben a héjrészek megpuhulásáig for­ralunk, meghámozunk, péppé őrölünk, cu-15 kor hozzáadásával elkeverünk, majd v.zet és ízesítőanyagot adunk hozzá, azután ah •így kapott emulziót megszűrjük. Izesítőanyag gyanánt természetes vagy mesterséges vanLint használunk, de hasz-20 náihaiunk e célra gyümölcsízeket is. A la á.many szerinti eljárás egy célszerű továbbfoganatosítási alakjánál a terméket vákuumban szárazra bepároljuk és a be­páiO_ás maradványát porrá őröljük. Meg-2* felelően csomagolva már ez a .poralakú ké­szítmény is forgalomba hozható, de lehet (azt a szokásos módon alkalmas vivőanyfci­gok hozzáadása mellett tablettázni és a tablettákat forgalomba hozni. Az eljárás kiviteli módját á következő példa szemlélteti: 10—60 g mandula, 10—30 g dió, 20—80 g cukor, 0.1—1 g vanília, 400—1200 g víz. 30 35 az eljárás azonban megvalósítható tetszés­szerinti más súly viszonyókkal is. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás folyékony tápszer előállítására, 40 azzal jellemezve, "hogy bármely táplál­kozásba alkalmas o'ajtartalmú. najot vagy magvak keverékét vízben a héj­részek megpuhulásáig forralunk, meghá­mozunk, péppé őrölünk, cukor hozzá- 45 adásával elkeverünk, majd vizet és íze­sLő anyagot adunk hozzá, azután az így kapott emulziót megszűrjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­íosííási alakja, melyet az jellemez, hogy í0 mandulamagvaktól indulunk ki. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási alakja, melyet az jellemez, hogy diómagvakból indulunk ki. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana- 55 tosítási alakja, melyet az jellemez, hogy mogyorómagvakból indulunk ki. 5. Az 1—4 igénypontok bármelyike szerinti eljárás fogana'-osítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy ízesítőanyag gyanánt termé­szetes vagy mesterséges vanilint haszna lünk. 6. Az 1—4. igénypontok bármelyike' sze­rinti eljárás foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy ízesítőanyag gyanánt 6 _ gyümölcsízeket használunk. 7. Az 1—6. igénypontok bármelyike szerinti eljárás foganaíosíláú alakja, azzal jellé­- ínezve, hogy a terméket vákuumban szá-60

Next

/
Thumbnails
Contents