132383. lajstromszámú szabadalom • Cipőfűző

MegJeHent 1943. évi december hé í5-én. 3Í1&T1I IIEÁLTI SZABAMLMI MRÓ3Á8 SZABADALMI LEIRAS 132383. szám. I/b. osztály. — Sch—6153. alapszám. Cipőfűző. Schwarz Dezső gombgyáros és Kiss Márton kereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi február hó «. A találmány olyan cipőfűző, amely az ismert és használatos cipőfűzőknél lénye­gesen tartósabb, sőt gyakorlatilag véve so­hasem szakad el. A cipőfűzőknek ugyan-5 is legnagyobb hibájuk az, hogy aránylag rövid használat után elszakadnak, ami sok kellemetlenség okozója. E hátrány elkerü­lésére a cipőfűzőt, a találmány értelmé­ben, vékony fémhuzalokból készítjük oly-10 kép, hogy az egymás mellé helyezett fém­huzalok kötegét textilanyagból, gumiból, műanyagból vagy bármi egyéb anyagból álló burkolat fogja össze. Szükség van to­vábbá a fűzőzsinór két végén a befűzést 15 megkönnyítő, keményíiett és előnyösen kú­pos vagy hegyes végdarabokra, melyek pl. fémhüvelyből, celluloidból vagy bármi egyéb efféle anyagból állhatnak. Ha a fém­drótok eléggé vékonyak és megfelelő, haj-20 léjkony anyagból készültek, akkor az ily­módon készített cipőfűző kellő hajlékony­sággal bir és azt éppen olyan könnyen le­het fűzni és megkötni, mint a szokásos, textilanyagú fűzőket, viszont ennek a fű­zőnek a szilárdsága oly nagy, hogy nor­mális használat közben sohasem szakad el-A fémszálak anyagajehet réz vagy alumí­nium vagy bárminő más fém vagy ötvözet. A burkolat lehet többszörös is, így pl. lehet a fémszálakat két textilanyagú bűr- 30 kolattal vagy egy textil és egy oellofán burkolattal venni körül. A végződések le­hetnek elkeskenyítettek és esetleg a fűző többi részétől eltérő színűek. A fűző bár­minő lábbelihez alkalmazható, tehát finom 35 női félcipőkhöz éppen úgy, mint pö. kato­nabakkancsokhoz. Szabadalmi igénypont: Cipőfűző, melynek az a jellemzője, hogy egymás mellé helyezett fémdrótokból, 40 ezeket összefogó, egy vagy több burko­latból és a befűzést megkönnyítő vég­darabokból áll. TtíélSs kiadé; dr. laáoméfi SÜU&B'ÍNlfc IS'fVAN m. Rir. szabadalmi bitó. ..JOVÖ" Ny»mdaizövetkezet, Budsnest. IX.. Erkel-u. 17. Tul,: 182-273. Fal. vei.: Demiéa Fereno

Next

/
Thumbnails
Contents