132361. lajstromszámú szabadalom • Gyujtóberendezés szivatkához vagy szivarhoz

Megjelent 1943. évi december hó 15-én« MAGYAR KIRÁLYI (^§^Ä SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132361. szám Ti/e. osztály. — K—16057. alapszám. Gyújtóberendezés szivlarfejához vfagy szivarhoz. Kendi Miklós iakásfoerendező iparos, Budapest. A bejelenlés napja: 1942. évi au«uszlif> há 25', A dohányzó embereknél igen gyakran fordul elő, hogy amikor rá akarnak gyúj­tani a cigarettára vagy ia szivarra, észreve­szik, hogy nincs náluk gyufa vagy öngyújtó § és így kínosan keresik az alkalmat, iamikor valamilyen gyűjtőeszközhöz hozzájuthat­.-,na,k. Az is gyakran előfordul, hogy gyufá­jukat elhagyják vagy elvesztik és így éppen akkor nem tudnak rágyújtani, iamikor arria 10 leginkább szükségük volna. A találmány a dohányzó közönség szá­mára igen nagyjelentőségű, mert csaknem lehetetlenné teszi azt, hogy bármikor is hiányozzék a gyűjtőeszköz. A. találmány 15 lényege oly gyújtóberendezés szivarkához vagy szivarhoz, amelynél a gyujtólap vagy a dörzsfelület a szivarka vagy a szivar burkolatán, illetőleg dobozán, míg a gyuj­tókeverék, illetőleg a gyűjtőeszköz vagy 20 közvetlenül a szivarkákon és szivarokon, vjagypedig a doboz gyufáin van rajta. A találmány szerint tehát magán a szivarka­dobozon vian a gyujtólap vagy az ía dörzs­felület, mely eddig a gyufadobozokon volt 25 található, míg a gyufák fejein levő gyújtó­keverék, vagy magán a szivarkákon és szi­\la:okon, vagypedig oly gyufákon van rajta, melyek ugyancsak a cigarettadobozra, vagy a szivardobozra vannak erősítve. így nem 30 fordulhat elő, hogy a gyufát dobozostul együtt keresni kell, mert aki cigarettát visz magával, már a meggyújtáshoz szük­séges eszközöket is magával viszi. Amikör a gyujtókeverék például a szivarkä végén 35 van rajta, akkor csupán e szivarkát kell dobozának dörzsfelületén, illetőleg gyűj­tőlapján végighúzni, úgy mint a szokásos gyufát a dobozán, amikor az meg is gyul­lad. Lehetnek azonban! a gyufák a iszivar­kadobozon különállóan is elhelyezve, vagy 40 egy rekeszében elrendezve és ekkor a gyu­fákat kell a szivarkadoboz dörzsfelületén végighúzni. -[Lehet azonban természetesen a gyújtó­keveréket hordozó gyufáklat vagy a gyújtó- 4t eszközt a szívarkadoboztól különállóan is elhelyezni, de a dörzsfelület, illetőleg a gyujtólap ez esetben is magán a szivarka­dobozon van elhelyezve. A dörzsfelületén meggyújtandó gyújtó- so eszköz nem szükségszerűen gyufa, hanem lehet olyan kivitelű is, mint amilyeneket a dörzsfelülettel ellátott öngyújtóknál már használtak, tehát például oly acélszög, me­lyet benzinnel átitatott vatta vesz körül. 55 Szabadalmi igénypontok: 1. Gyújtóberendezés szivarkához vagy szi­varhoz, melyre jellemző, hogy a gyujtó­lap vagy dörzsfelület, a szivarka vagy szivar burkolatán, illetőleg dobozán^ míg 60 a gyujtókeverék, illetőleg a gyűjtőeszköz vagy közvetlenül a szivarkákon és sziva­rokon, vagypedig e dobozok gyufáin van rajta. 2. Az 1. igénypont szerinti gyujtóberende- é> zés kiviteli alakja, azzal jellemezve,hogy a gyufák vagy a gyűjtőeszköz a szivarka-, illetőleg a szivardobozon vannak megérő-

Next

/
Thumbnails
Contents