132359. lajstromszámú szabadalom • Bölcsőkocsiként és sportkocsiként használható gyermekkocsi

Megjeleni 1943, évi december hó 15-én. SZABADALMI LEÍRÁS 132S59. szám. XX/al. osztály. — K—15392. alapszám. liölcsőkoesikéiit és »portkocsiként használható gyermekkocsi. Kolos Lajos nyűg. testnevelési tanár, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi január hé 31. A találmány bölcsőkocsikénl és sport­kocsiként használható gyermekkocsi. Jelenleg a gyermeknek külön bölcső­kocsira és külön sportkocsira van szitk-5 sége. Ismeretes már megoldás bölcsőkocsi-al­váznak és kerekeknek sportkocsihoz való felhasználására. Ennek az ismert megol­dásnak az a hátránya, hogy az átszerelés 1« különleges szakértelmei, ügyességei igényel és amellett hosszadalmas. Ismeretes továbbá oly megoldás, mely­nél a bölcsőkarosszéria a sportkocsi fölé ültethető. Ennek a megoldásnak az ál-15 szerelése lényegesen egyszerűbb,, mint az előzőkben említett megoldásé, azonban az a hátránya, hogy a gyermek kényelmes el­helyezését biztosító szabványos méreteket nem lehel betartani. 20 A találmány az előzőkben felsorolt hát­rányokat kiküszöböli, és ezenfelül a jelen­leg használatos sportkocsik különböző hát­rányait is elkerüli, amelyek közül első he­lyen a sportkocsik nagy térszükségletét 25 említjük meg, úgyhogy közúti járműve­ken., pl. villamosokon^ géperejű járműve­ken, továbbá mint személy poggyász vo­natokon és a lakóházak felvonóiban nem szállíthatók. Megkísérelték már összehajtható, össze­csappantható vázű, továbbá összehajtható tengelyekkel vagy' egymásba tolható ten­gelyrészekkel ellátott gyermek-sportkocsik készítését. Ezek a kísérletek azonban nem 35 váltak be a gyakorlatban, mivel egyrészt nem tudták a lérsziikségletel száuiolle­vőcu csökkenteni, másrészt az összehajt­ható és ös&zecsappanlhatő vázak nem biz­tosították a szerkezet szükséges merev&é-, gét. A kezelés körülményes, időtrabtó- A 40 súly és az előállítási köllség nagyobb, m.|ttt az ismert merev vázú gyprmek-sporUtor csíknál. Az ismert gyermek-sportkocsik további, számottevő hátránya, hogy a gyermek' test­tartása mind ülő, mind fekvő helyzetbe» kényelmetlen^ természetellenes, a gerigo^ oszlop állandóan meggörbült helyzetbe« Van, a fejtartás rossz és a mellkas a beülj»' telén geriacoszioptartás következtében ösa» szenyomódik, a tüdőműködés elégtele«. A fejlődő gyermek állandóan egy és ugyanazt a gyermek-sportkocsit használ­ja, melynek ülőrész- és háttámtaméretei a változó* lestméretekhez nem állítható: be. úgyhogy első időben a gyermpk-sportkoesi mére'.eí a gyermek méreteihez viszonyítva túl nagyok, majd rövid átmeneti idő titán kicsinyekké válnak, tehát a gyermek teste ülés közben nem pihenhet tökéletesen. A gyermeket úgy ültetik be a gyermek­sportkocsiba^ hogy a térdhajlások az ülés szélével érintkeznek és a lábak szabadon lógnak, míg a gyermek hátát és fejét a háttámlára döntik. Első időben, amikor a gyermek felső lábszára még rövidebb, mint az ülés, a gyermek gerince erős ív­ben meggörbül és a fej előrehajlik, a mell­kas összenyomódik. Ezen a hátrányon úgy 70

Next

/
Thumbnails
Contents