132349. lajstromszámú szabadalom • Talajmegmunkáló eszköz

13234«. dalon a keret egy-egy beljebb fekvő pont-4 jávai is, ös^ze vannak kötve a —9— nie­revítőrudak révén. Ugyancsak előnyösen; foganatosíthatjuk a kapálóeszköz erősítését 5 és kimerevítését elülső végén is olymódon, .hogy a —2— keret és a —4— keresztrud között a —10— kitámasztó vasakat alkal­mazzuk. A -^6— vonórudak és a —4— kereszt-10 rud közötti kapcsolatnak nem kell fel­tétlenül csuklósnak lenni, lehet az össze­kötés merev is. A húzás megkönnyítésére alkalmazott —7— hevedert oldhatóan is kapcsolhatjuk a —6— vonórudakhoz pl. 15 ráakaszthatóan. A kapálóeszközt tetszőleges szélességűre készíthetjük és azon. tetszőleges számú ta­lajmunkáló szerszámot alkalmazhatunk —< esetleg keskenyebb vagy szélesebb méret-20 ben — aszerint, amint az a megművelendő veteménynek a legmegfelelőbb. Tekintet­tel a találmány szerinti kapálóeszköz ol­csó kivitelére, még kisgazdáknak jp mód­jukban lesz több ilyen eszközt — több 25 szélességű méretben — beszerezni és esetenként a megművelendő veteménynek, illetve azok sorközének a legmegfelelőbb méretűt használni. A találmány szerinti kapálóeszköz eso-30 portosan is használható még pedig úgy, hogy több kapálóeszközt alkalmazunk egy­más mellett és ezeket egy személy húz­hatja. Ez gyakorlatilag pl. olymódon va­lósítható meg, hogy a —4— keresztrudat 35 hosszabbra készítjük és ahhoz egymás mellett elrendezve több kapálóeszközt kap­csolunk, minekfolytán a —6— vonórudak révén egy személy egyszerre több kapáló-1 r»j£lap Mfilőf ;kiaaé: 4r. latoméri SKMEETN: illetve talajmegmunkáló eszközt vontathat. Úgyis eljárhatunk ilyen csoportos vonta- 40 tás esetén, hogy egy személy ne csak egy,, hanem ugyancsak két- vagy több eszközt irányítson. Szabadalmi igénypontok: 1. Talajmegmunkáló eszköz, melynek kére- 45 ten elrendezett késői és szerszámjai van­nak a földrétegek lazítására, forgatásá­ra, jellemezve elöl és hátul elhelyezett húzó és tartód rudakkal, melyekkel egy személy elől a gépet húzhatja, illet- 50 ve egy másik személy hátul a' gép ha­ladását és munkáját irányíthatja és sza­bályozhatja. 2. Az 1. igénypont szerinti eszköz kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a talajt- 55 megmunkáló késeket tartó keretnek a haladási irányba eső részéhez (pl. 3) keresztrud (pl. 4) ós ehhez húzórudakj (pl. 6) vannak kapcsolva. 3. A 2. igénypont szerinti eszköz kiviteli 60 alakja, azzal jellemezve, hogy a húzó­rudak (pl. 6) a keresztrudhoz csuklós kapcsolattal (pl. 5) vannak erősítve. '--. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti eszköz kiviteli alakja, azzal jellé- 6i mezve, hogy a húzórudak (pl. 6) vé-< gén szíj (pl. 7) vagy heveder van el^ rendezve, mely a húzó személy testére! kapcsolható. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike sze- 70 rinti eszköz kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a "kések és szerszámok több egymás mellett elhelyezett kereten (pl. 2) vannak elrendezve. lékteitol. ISTTA'S m- fcir. t»»b«<jml»i bíró. .##*«" %vmméa**frnVsm*t, «-«i»wwt. IX.. *rk«lii. IT. T«l.: MMW. F*i. tm.: D«rté« P«ww

Next

/
Thumbnails
Contents