132326. lajstromszámú szabadalom • Táskafélék berendezése belső és külső világításra

Megjelent ÍM3. évi december hó 15-éou, MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132326. szám. XX/d. (Il/d.) osztály. — Seh—6201. alapszám. ■ Táskafélék berendezése belső és külső világításra. Schmeisser Rudolf J. üzemvezető, Berlin-Wilhelmsdorf. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 19. A találmány táskafélék, mint női és kézi­táskák, irattáskák, pénztárcák, bőröndök, tokok és más effélék berendezése belső és külső világításra. 5 Sötétségben tapasztalat szerint nehezen lehet valamely táskafélében, p. o. kézitás­kában vagy irattáskában sok benne elhe­lyezett tárgy között egy bizonyos tárgyat megkeresni, hogy kivehessük'. Ez a helyzet 10 p. o. színházban az előadás folyamán. Is­meretesek már világítóberendezések ilyen táskákhoz, amelyek az említett nehézséget úgy igyekeztek megoldani, hogy csak a táska belsejét megvilágító, tehát a környe- 15 zelet.nem zavaró lámpát alkalmazlak. Ezt a lámpát foglalatával kapcsolatos henger­rel ernyőzték, melyen a fényt a táskába vető ablaknyílást alkalmazták. Ismeretes továbbá az ernyőző hengeren még egy má- 20 sodik' nyílásnak akként való alkalmazása, hogy ezen át a fény kifelé vetődik. Ezt a második ablakot az ismert kiviteleken szük­ség szerint nyitható külön ellenzővel zár­ták el. Ismeretessé váltak olyan kivitelek 2# is, amelyekben a lámpát magában foglaló hengert és áramforrást közös nyomórugó tartja egymásmögött rögzítve a táska csu­kókengyelében. A lámpa bekapcsolására az ismert beren- 30 dezésekben a kengyelcsuklóval kapcsola­tos kapcsolót alkalmaztak, ¡amely zavaro­kat okozhat és a táska nyitásakor mindig a lámpa kigyulladását idézi elő akkor is, ha erre nincs szükség. Ezenkívül az ismert berendezésekben külön ellenző kell a 35 külső világításra való ablak befödésére. A találmány értelmében az ernyőző hen­gert forgathatóan alakítjuk és egyetlen ké­zi állítószervvel kívülről kezelhetővé tesz­­szük, úgy hogy tetszés szerint ;az egyik 40 vagy a másik ablakot és ezzel vagy a bel­ső, vagy a külső világítást szabadítjuk fel,, egyúttal pedig a két helyzet mindegyikében az áram is bekapcsolódik a forgatható hen­geren alkalmazott érintkező bütykök révén. 43 E kiviteli alak esetén az izzólámpát, ha elromlott és ki kell cserélni, az ernyőző henger belsejében lévő tartószerkezetéből ki kell szerelnünk és helyébe új lámpát be­szerelünk. Ezért bizonyos esetekben, hogy 50 a kicserélést kevésbbé ügyes kezüeknek is megkönnyítsük, kívánatosnak mutatkozik 'az ernyőző henger kiküszöbölése. Ekkor a belső és külső világításra külö-külön lámr pát kell alkalmaznunk, melyeket a megfe- 55 lelő ablaknyílások mögött úgy rendezünk el, hogy szükség szerint iktathatok be az áramforrás áramkörébe p. o. az egyik vagy Inásik szélső helyzetébe mozgatott toló­­érintkező segítségével. A két izzólámpa az 60 egész berendezést lezáró fedél nyitága után könnyen kivehető betétre van szerelve. Ekként az izzólámpák kicserélése rendkívül ¡egyszerűvé válik. A lámpatartó betét a tokba való visszahelyezésekor meg- 65 felelően kialakított érintkezőszerkezetéyel ininden további nélkül újra beiktatődik ¡az áramkörbe. Két pfámpa ¡alkalmazása annyiban is előnyös, hogy^ ha az egyik fel-

Next

/
Thumbnails
Contents