132249. lajstromszámú szabadalom • Urinálpalack és eljárás előállítására

Megjelent 1943, évi december hó 1-én. MAöTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132249. szám. XVIII/d. (VH/e.) osztály. — R—8483. alapszám. Urinálpalaclt és eljárás előállítására. Kiisch cég, Stuttgart melletti Rommelshausen-ban. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 12. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 11. Az ismeretes urinálpalackokat, ame­lyeket az urinálhoz csatlakoztatnak és rendszerint a beteg lábszára mentén hordanak, két gumilemezből állítják ösz-5 sze, amelyeket két szélük mentén ráhe­lyezett gumiszalag segélyével összera­gasztanak, úgyhogy palackhoz hasonló Üreges test létesül. A mindkét oldalon a palack teljes hosszára kiterjedő var-10 rátok azt eredményezik, hogy a pa­lack jelentékeny mértékben merev tes­tet alkot, ez pedig azzal jár, hogy; a pa­lack hajlításakor, ha tehát pl. a beteg lejtőn felfelé halad vagy ül, a varratok 15 mentén éles törések létesülésével hajlik meg, amelyek könnyen idézik elő azt, hogy a varratok elpusztulnak és ennek folytán a palack tömítetlenné válik. Az előbbiekben jelzett hátrányok el-20 hárítása céljából a találmány szerinti urinálpalackot varratmentes gumitöm­lőből állítjuk elő, mégpedig kiváltké­pen előnyösen úgy, hogy a tömlőt két végén mindkét oldalon a nyílás felé 25 ferdén felvágjuk, mire a nyitott, ferde éleket egy-egy szalag segélyével ismét összeragasztjuk akként, hogy a kereszt­metszeti csökkenés végén csupán a kí­vánt nyílásnak megfelelő keresztmet-30 szét marad szabadon. Mivel tehát e palackon ennek majdnem teljes hosz­szán varrat és erősítő fedőréteg egy­általában nincs, a találmány szerintii palack jóval simulékonyabb és a tö­rési helyeken felszakadás ellen jóval 35 nagyobb mértékben biztosított, mint az ismeretes palackok, amelyeken össze­ragasztott varratok a teljes hosszra (ki­terjedően vannak jelen. A találmány szerinti urinálpalack rövid végiszaka- 40 szain, amelyek a találmány esetében ösz­sze vannak ragasztva, számottevő ki­hajlási vagy törési igénybevételek nem . lépnek fel, úgyhogy ráragasztott szalag alkalmazása ezen a helyen nem ag-4$ gályos. A rajzon a találmány szerinti urinál­palack két foganatosítási példájának vázlata látható. Az 1. ábra nézetben aránylag ki­csiny átmérőjű, hosszúranyúló palac­kot mutat. A 2. ábra az 1. ábra II—II. a 3. ábra pedig az 1. ábra III—III vo­nala mentén vett metszet. A4, ábra rö­videbb, azonban szélesebb palack néze­tét mutatja.. A találmány szerinti urüiálpalackok varratmentesen előállított 1 gumitöm­lőből állanak, mely mindkét 2 hosszan­ti végén ferdén, célszerűen egymáshoz közeledő görbék szerint, fel van vág­va, úgyhogy e helyeken a keresztmet­szet szűkül és fokozatosan a 3 csatla­koztató csonk keresztmetszetébe megy át. Az ekként mindkét végen adódó, nyitott 4 széleket, egyébként ismerete- 6$ sen, «izalagalakú 5 csíkokkal összera­gasztjuk és ezzel zárjuk!. . so st «0

Next

/
Thumbnails
Contents