132248. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható faágy

Magjelent 1943. évi december hó 1-en. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓ8ÁG SZABADALMI LEÍR A-S 132248. szám. VIII c. osztály. — P—10431. alapszám1. összecsukható faagy. Prohászka János gyáros, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus h» 13. A rajzon —a— és —b— jelöli az ágy fek1 -* vőfelületét alkotó két fakeretet, melyeket a —c— csuklós pántok úgy kapcsolnak egy­máshoz, hogy a két fakeret egymásra hajt­ható (1. és 2. ábrák) vagypedig egy síkban 40 kinyitható. (3. és 4. ábrák.) Az —a— fa­kerethez a —d— csuklóspántok segélyével a fejtámlát alkotó —f— fakeret van erő­sítve. E kéret két oldalsó rudjához a—g— akasztókarok vannak csuklósan erősítve, az —a— keret két oldalsó rúdjából pe­dig —li— akaszlőcsap áll ki, melyekbe az —f— lámlakerelnek az —a— keret síkjá­hoz képest rézsútosan beállított helyze­tében a —g— karok kampós vége belé­akaszthatő, miáltal a támlak'eret a 3. áb-i rán feltüntetett helyzetben rögzítődik. Az —a, b, f— kereteken, egymástól meghatá­rozott távolságokban a keresztirányú m-i galmas —i— falécek vannak megerősítve.; Az —a, b— íakeretekhez a keretek síkjá-i ban fekvő, de a — j— csapok körül álló helyzetbe forgatható —k— lábak vannak szerelve. A középső —k— lábnak álló hely­zetben való merevítésére az —m— forgó­csappal egymáshoz kapcsolt, —m o— ki­támasztókarpár van alkalmazva, melyek­nek szabad végét —p— forgáscsap a —k— lábakhoz, illetve a —b— kerethez köti. , Használaton kívüli helyzetben az —f— támlakeret az —a— keret ssíkjában fek­szik, a —b— keret pedig rá van hajtva az —a, f— keretekre és a —k— lábak ugyancsak a keretek síkjába vannak be-t fektetve. Az ágy felállításakor az —a, b— kerete-. 45 30 55 60 65 70 A Laláimán. összecsukható faagy, mely összecsukva kicsiny helyen elfér és köny-< nyen szállítható. Az ágyat hordágyként is fel lehet használni és így különösen kato-5 nasághál, valamint túristaházakban igén előnyösen alkalmazható. A találmány lényege az, hogy az ágy fek-* vőfelületét csuklós pántok segélyével egy-f máshoz erősített és e pántok körül egy-10 másra hajtható, vagypedig egy síkba ki­nyitható két fakeret, fejrészét pedig az egyik fakeret végéhez ugyancsak csuklós* pántok segélyével ^ hozzákapcsolt, e ke­retrész síkjához képest rézsútos helyzet­be beállítható és e helyzetben akasztószerv 15 segélyével rögzíthető fakeret alkotja, mely fakereten egymástól meghatározott távol­ságokban keresztirányú rugalmas falécek vannak megerősítve és a fekvőfelületet al­kotó fakerelekhez a keretek síkjában fek-20 vő, de csapok körül állóhelyzetbe forgat­ható és merevítőszervekkel kitámasztható lábak vannak szerelve. A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün-25 tetve, éspedig az 1. ábra az ágy felülnézete összecsukott helyzetben, a 2. ábra az ágy oldalnézete összecsukott helyzetben, a 30 3. ábra az ágy oldalnézete szétnyitott helyzetben, a 4. az ágy félülnézete szétnyitott hely­zetben, a 5. ábra pedig részletrajz hordágyként is 35 használható ágyról, nagyobb léptékben.

Next

/
Thumbnails
Contents