132237. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kézzel el nem érhető magasságban szerelt billenő kapcsolók működtetésére

(Megjelent 1943« évi december hói 1-én. . . MA6YAB KIRÁLYI <^^^W SZABADALMI BffiéSÍS SZABADALMI LEÍRÁS 132237 VII/íg;. osztály, — H—11496. alaptsjZáni. Szerkezel kézzel el nem érhető inaga®^gban szerelt billenő kapesjolók ínüköűtí'íésér* Hacker István villanyszerelő mester, Budapest. A bejelentés napja: 1942. május 4. A mindgyakrabhan előforduló balesetek elkerülése céljából a legújabb erqsíáramu biztonsági előírások kiterjesztették a hú­zós kapcsolok alkalmazását. 5 Jelenleg csak olyan húzós kapcsoló léte­zilv amety forgócsapos, ez pedig közismer­ten rövid élettartamú. Hátránya továbbá, hogy a huzórész a kiapcíslolóval egybe van építve és ha akár a kapcsoló, akár a hu-10 zórósz elromlik, a buzókapcsolót teljesen ki kell cserélni. Jelen találmány a következő előnyöket jelenti: 1. a szerkezet hojsíszu élettartamu bille-15 nő kapcsolót működtet, 2. a szerkezet különálló rész, amely a billenő kapcsolóra, vagy mellé szerelve mű­ködteti a billenő kapcsolót. Tehát akár a kapcsold, iakár a találmány tárgyát ké­•20 pező szerkezet romlik el, csak a hibás da­rabot kell ujjal pótolni. A találmány szerinti szerkezet példaké­pen felvett kiviteli alakját a csatolt rajz — melyen a billenő kapcsoló vékony teljes» 25 vonallal van ábrázolva — tünteti fel és pedig: 1. ábra: a szerkezet előnéze|t!ét, 2. ábra: a szerkezet oldalnézett, 1 rajzlap, melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladotaéri SZMEB'ÍNIK IsTVAN tu. ki)-. Szabadalmi hire. ..J6VÖ'' Nyomdaszövetkezet, Budapest. LS-, *rkel-u, 17. Tel.: 182-3Í8. Fel. vei.: ©«újé« Í«1*B8 3. ábra: a szerkezet (alaprajzi nézetét Az elfordulás ellen védett (1) vonórúd . és a vonórudon alkalmazott, ingamozgás­ra képes (2) szerv a (3) zsinór vqgy láncra erősített fogantyú húzásának megfelelően 30 mozog Is, ím aga előtt tolja a kapcsoló fogan­tyújának forgótengelyével egyvonalba ágya­zott (4) billenő'szerv egyik karját. A bil­lenő szerv — ivmozgáisísal — elbillenti a kapcsoló fogantyúját és a következő huzá- 35 sig helyben marad. Az (2) ingó szerv a huzófogantyu elengedése után, az (5) rugó és (1) vonórúd segitségével az eredeti hely­re kerül és a következő lehuzáisinál a (4) billenő szerv másik karját tolva, a kapcso- 40 ló fogantyút újból ellenkező állásba hozza. Szabadalmi igénypontok. 1. Szerkezet kézzel el nem érhető magasaiág­ban szerelt billenő kapcsolók működteté­sére, melyre jellemző, hogy a két ellenke- 45 ző irányú mozgás átadáisára egy inga­mozgásra képes szerve van. 2. Az 1. igénypont szerinti szerkezet kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a bille­nő kapcsoló fogantyúját e fogantyú forgó- 50 tengelyével egyvonalba ágyazott billenő szerv működteti.

Next

/
Thumbnails
Contents