132192. lajstromszámú szabadalom • Szipka

Megjelent 1943. évi november .Kft 16-án ÜAaafAR KI Mm SZABADALMI? BÍRfete SZABADALMI LEI RÁ 132192. szám. Vl/e-, osztály, —- B—15331. alapszám. Szipka. Bai*na Károly igazgató, Budapest. A fo«jel»Més napját 1942« évii jawiáír tfőí 21í A találmány az ismeretes műanyagokból készüli szipkák tökéletesítése. A találmány szerinti tökéletesítés folylán a szipkák elő­áilílása egyszerűbbé válik és a szipka szí-5 vócsöve a szipka süvegrészében nehézség nélkül.biztosan rögzílheiő. Ezenkívül a sü­vegrész és a szívócső egymáshoz képest eltolható lehel, úgyhogy a szivar- vagy szi­\arkavég kilökéséhez kü ön kilökő alkatrész 10 nem szükséges. Kívánt esetben azonban a találmány szerinti szipkának külön ön­működő kilökő tövise is lehet. A la.álmúny szerint a szipka szívócsö\ é­nek be.ső végén rögzített fejalakú toldat H van, amelynek egy vagy löbb furata vagy nyílása egyrészt, a süvegrész üregébe, más­részt a szívócső belsejébe nyílik. E toldat: egyik homlokfelülele. a. süvegrész csúcsré­szének belső homlokfelülelén fekhet. A 20 lojdalnak azonban,oly alakja is lehet, hogy küllső, előnyösen-kúpos köpenyíelületc a&'ű­vegrész, belső kúpos felülelén fekszik, fel. Oly. szipkáknál, amelyeknek például hosszíuratos kilökő tövisük.: van, a talál-25 mány szerinti fejalakú toldatot- a. kilökő tövis szabad végén rögzítjük. A találmányi részletesen- a- mellékelt rajz kapcsán ismertetjük, amelyen, szipka, ta­lálmány szerinti részeinek és ezekből ösz-30 szeállíiOü szipka példa gyanánt.felveti ki­vileli alakjait a természetesnél nagyobb léptékben vázlatosan ábrázoljuk, A mellé­kelt, rajzon az 1. ábra s-ztpka süvegrészének hosszmel-35 szete. A 2. ábra szipka szívócsövének, hosszmet­szete. A 3. ábra a szívócső találmány szerinti-fej; alakú (oldalának hosszmetszete. A. 1. ábra a szívócső találmány szerinti hü- 40 velyének hosszmetszete. Az 5. ábra az előző ábrákban ábr.ámlk r&c székből ö.szeállííott találmány szerinti szipr ka hosszmetszete. A 6. ábra találmány szerinti szipka. más^45 kiviteli alakja részben metszetben,, rész­ben nézetben. A 7. és 8. ábra találmány szerinti, kilökő tövis kél.kid.eli alakjának hogs-zmelsjzete. A használatos műanyagból, például- ba-50 kehiből készüli és az 1.' ábrában Uüiöiu ábrázolt —1^- süvegrész csúcsos; —2— vé­gén, például —3— vastagítás van,, amely? nek —1 — furatába az 5.- ábra. szerint'. a> tollból, üvegből vagy műanyagból;, példáid 55 trolitulhól készült, a 2. ábrában külön áhr rázolt --Ö'— szívócső hojső vége. f&teszik. A találmány szeri-nt az -5— szívócső, hélső végín rögzített: a 3. ábrában külön ábrá­zolt' féjalakú' — 9— löldal —7— furata^ ogy- 60 reszt az —5-- szívócső —8-- belsejébe.- ég. másrészt az —1— süvegrész, üregéjhíi nyí­lik A, —6- toldat' --9— homlokfelülete, a —3— vastagítás- belső —10 felületén és kívánl esetben a kúpos- —ll- köpeny- 65 felület az —1— süvegrész csúcsos —2 - ve­gének belső, kúpos —12— felülétéhez szo­rulhat. Ezzel az —5— szívócső az —-1— .süvegrészben.egyszerit motion biztosan rögj­zílhelő. A — 6— toldat kisebb- átmérőjű*" 7p

Next

/
Thumbnails
Contents