132159. lajstromszámú szabadalom • Rétegelt lemezből való tálca

Megjelent 1943. évi november hó löHáil I1QTA1 ÍÍElLTí SUBADlUfl BIEÓaiQ SZABADALMI LEÍRÁS 132159. szám. XVIII/a. osztály. — H—11459. alapszám, Rétegelt lemezből valói tálca. Industriewerke F. P. Hamberger G. m. b. H. cég, Rosenheim (Oberbayern, Németország). .A bejelentés napja: 1942. évi március hó, 30. Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 23. Ismeretesek már rétegelt lemezből való tálcák, melyeknél mind a fenék, mind pedig a szélek (peremek) és fo­gantyúk, rétegelt lemezből vannak. 5 Ezeknél a feneket külön sajtolják és ra­gasztják, úgyszintén a szegélyeket is és ezen részeket ezután egymással összera­gasztják. Ily előállítási eljárással oly tálcákat kapunk, melyek különböző ré-10 székből vannak és ezek egymástól, mi­helyt nedvesség éri őket — ami a tálcák mosásánál elkerülhetetlen -^, szét akar­nak Válni, mert a nedvessé lett rétegelt lemezrészeknek különböző a kiterjedé-15 se, ampií^ ragasztásra károsan hat. A találmány szerint rétegelt lemezből való tálcát a szokásos fenéklemezzel, peremmel és fogantyúval úgy készít­jük, hogy a furnérrétegeket olymódon lo sajtoljuk, hogy a rétegelt lemezű tálca alaplemeze, illetve hordozólapja, maga­sított oldalfalai és fogófelületei egyet-, lemegy egységes részből legyenek. Ezen egységes kialakításnak gyakorlati elő­nye a tálca jobb, úgyszólván korlátlan 25 tartóssága és használhatósága, minthogy az egyetlenegy darabból készült, aminek következtében a nedvesség, vagy víz ha­tása nem okozhatja a fogantyúnak és peremeknek egymástól lés vagy az alap- 30 lemeztől való szétválását. A tálcának az alakja tetszőleges lehet, minthogy az bármely alakban ugyan­ilyen módon elkészíthető. Szabadalmi igénypont: 31 Rétegelt lemezből való tálca, jellemezve a furnérrétegek oly módon való saj­tolásával, hogy az alaplemez, a maga­sított oldalfalak, illetve pereinek és a fegófelületek egyetlen egységes rész- 40 bői vannak. V+l»\t* kiM«: dr. i»íi.wér! gZttHSTWÍK I«TVi<( m. kir. —«hadilmi Wrí. jmtr XrmiiMlTitlimt. BudapMt. IX.. «rk«l«. H- T«l.: UMT*. T*. TW.: DtMfn I—»a

Next

/
Thumbnails
Contents