132111. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés az üvegnek folysavval vagy hasonlóval való maratásának a helyettesítésére

Megjelent 1943. évi november hó 3-án. MAGTAB KIEALYI ^^^K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132111. szám. XVII/e. osztály. — N—3499. alapszám. Eljárás és berendezés az üvegnek folysavval vagy hasonlóval való maratásának a helyettesítésére. Hugo Nowotny igazgató, Kuttersehitz és dr. Busch Ernst, Teplitz-Schönau. A bejeiénlés napja: 1933. évi február hó 9. A volt csehsziováki köztársaságban megadott szabadalom száma: 58738. Homályosított üvegek jellegzetes, zsíró-1 san fénylő felületét eddig csupán vegyi úton tudták elérni azzal, hogy a keze­lendő üvegfelületeket foíysavgőzök vagy sazok keveréke hatásának tették ki. Az eszerint kezelt felület azonban gyakran egyenlőtlenül volt marva, ami nem szép külsőt eredményezett. Ezenkívül ez a ve­gyi eljárás az egészségre ártalmas, na-10 gyón sokáig tart és nagyon költséges is. A je'en találmány ezeket a hátrányokat nzegszünteli. A találmány abban áll, hogy a kezelendő, finoman csiszolt, illetőleg csu­pasz felületeket egyetlenegy munkamenet-15,|en mechanikusan, keményített üvegpor­fa! vagy más keményíthető, e célra al~ ka're as anyagokkal ke:eljü5í. 1 Itt tehát nem finom csiszolásról van szó, hanem e munkafolyamat szerinti ke-20 ze ésről, mimellett a karcoló anyag jelleg­zetes szemcsenagysága nagy szerepet ját­szik. Alkalmas anyagokként nevezhetők; keményített üveg, horzsakő. és hasonló ke­mén3r ített anyagok. A jellegzetes felületi 25 tulajdonságokat ezekkel a szerekkel tete­mesen rövidebb idő alatt érjük el és ama körülményes segédeszközök nélkül, melye­ket e célra eddig alkalmazni kellett. Ha segédszerként például smirgát alkal-30 mázunk, akkor a folytonosan csökkenő szemcsézéssel a csiszolófolyamat 0.002 mm szemcsenagyságánál lezárul. A most már finomra csiszolt felületet olyan szemcse nagyságú keményített üvegporral kezeljük, mely kb. a 15-szöröse az alkalmazott üveg- 35 por 0.03 mm finomcsiszolásinszemcsézéisé­nek. Ezenkívül keményített horzsakő­port alkalmazhatunk, mely a befejezett finom csiszolásnál kb. 0.05 mm-t kitevő szemcsézéssel szemben 20-szoros szemcse- 40 nagyságú. A mechanikai munkafolyamai kb, 10 percig tart. Ezzel az eljárással tel­jesen egyenletes, zsírosan fénylő felületet érünk el, melynek vegyi úton való előál­lításához 10—20-szor hosszabb idő szüksé^ 45 ges. A találmány szerint választott anyagot vagy magában egyedül vagy 1:3—1:4 arány­ban alkalmazott nedvesítőszerekkel — el­lentétben a szokásos csiszoló módszerrel, 50 lahol 1:10—1:20 nedvesítőarány szokásos jés ezért e tekintetben a csiszolóeljárástól eltér — esetleg nyomás alatt vezetjük a kezelendő felülethez. A találmány szerinti feljárás foganatosításához a rajzon két ki- 55 viteli példában feltüntetett berendezést használjuk. Az 1. ábra az egyik, kiviteli alakot, a 2. !és 3. ábra a másik kiviteli alakot mutatja. Az 1. ábra szerint —a— kerek asztal, 60 jinelyen a kezelendő —b— üvegeket szoká­sos módon felgipszeljük vagy másképen megerősítjük, hogy azok a megmunkálás­nál megálljanak. A megmunkálás az alkal­mas anyagból, pl. fából, fémből, szurok- <»5 ból, selíakból vagy hasonlóból való —c—

Next

/
Thumbnails
Contents