131982. lajstromszámú szabadalom • Drótkengyeles zár befőző vagy eltevő üvegekhez

Megfeíesit 1943. évi szeptember hó 15-MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131982. szám. XVIII/a. osztály. — W—7261. alapszám. BHB6ágSiaSll!3B%@BSiBBB&lfSB%HeS&&B8Sg& Drótk-eragye-les zár befőző- vagy ellevő üvegekhez. Wick Josef, Ulm/Donau (Németország). A bejelentés napja: 1942. évi április hó 2. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó 2. — A találmámy drótkengyeles zár olyan be­befőző vagy eltevő (konzerv-) üvegekhez;,, [amelyek nagy átmérőjű nyílását tömítő­gyűrűs fedél zárja el. 5 Az ilyen üvegekhez a fedőt átfogó:, el­fordítható, közepén excenter-emclővel tá­masztott drótkengyelt szoktak használni. Az eddigi kiviteliek azonban aránylag; drágák és előállításuk körülményes. Az ex~ 10 center-emelő ágyazására széles kengyelre és csapágyazásra van szükség, hacsak nem ágyazzuk ,az excenter! köz vétlenül a h,a.; ­ráutkengyelcn. Az cxcenter-emelőknek to­vábbá, ha nem akarjuk, hogy lúlnehezek! 15 legyenek, keskeny a támaszkodó felületük. Másrészt az üvegen is'urlódvia a fedőt is: könnyen megs értheti. Végül az ismert szerkezetek nem „szorít­ják le íugalmjüsaji a fedőt, hogy zárt ,álla[i 20 pótban is engedjen, ami főleg befőzéskor fontos, hogy az üvegben keletkező .túlnypi­jniásfia a levegő az erős leszorítás ellenére* is kisziabad'ulhlasiSon. Az ismert szerkeze Leknél a csúszó sur-25 lódás és az üvegfedéten ''való felfekvési miatt alátétre van szükség. Egyéb ismeri kiviteleknél, -minthogy ezeknek nincsen kö­zépen forgathatóan ágyazott könyöke-mer lőjük, hanem csak szögben hajlított leszo-30 rítólemezük, záráskor ez a fémlemez: hajf-Utó igénybevételt szenved. Ezért aránylag vastag kivitelre van szükség, mindazonáltal nem rugalmas a leszorítás. Az ilyen szerkezetek továbbá nehézkesen kezelhetők és a fedő nem középen kápjla 35 a leszorító nyomást A találmány nem jár ezekkel t a hátríár iryokkal és lehetővé (eszi olyan drótken­gyeles zár rendkívül egyszerű, olcsó- előf­állítását, amely könnyen kezelhető, az 40 üvegről is könnyen le vehető anélkül, hogy elgörbülnie, amelynél továbbá a rugalmas licszoi-ílá:-; pontosan a fedél közepén hat és amelynél az üveg-fedőn széles támasztófe­lütct van. Ez feles legessé teszi az alátétei 45 és még az a nagy előnye, hogy csak göp-' f'Ühí -surlódás keletkezik az üvegfedőn. A találmány egyik kivitelénéji a fedő tet­szés sze.ífúit beállítható nyomással szorít­ható az üvegre. 50 A találmány szerint a rugalmas haránt­kengyel körül forgatható, kétágú könyökL emelő egy ellen drótból van villaialakúra hajlítva. A villa ágain levő szemek alkotják az ágyazást, a derékszögben egymásfelé; 55 hajtott drótvégek pedig a iámasztókai-t,; emellett a drótvégeket forgatható nyomói­tag, pl. hüvely foglal ja össze. A mellékelt rajz példaképen ábrázolja a találmányt- 60 Az 1. ábra a drótkengyeles zárat élűi­ről nézve, lezárt állapotban. a 2. ábra ugyaennek felülnézete; a 3. ábra oldalnézet,, a 4. ábra pedig egy más kiviteli alaknak) «35 egy részlete metszetben. Az 1 befőző- vagy konzervüveget ismert módon a célszerűen üvegből való 3 fedél •a 2 tömítőgyűrűre helyezetten zárja le. Az

Next

/
Thumbnails
Contents