131975. lajstromszámú szabadalom • Bokaszorító

MejglíeJent 1943. évi szeptember hó 15-én. MAGTAR KIRÄLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131975. szám. VII/e. osztály. — V—4089. alapszám. Bobiaszorítő. Vincze László orthopéd cipészmester, Esztergom. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 13. A bokasüllyedéssel kapcsolatos lábfáj­dalmak enyhítésére gyógybetéteket (lúd­talpbetéteket) alkalmaznak, hogy a talp­csontoknak ellaposodott, de eredetileg bok 5 tozatszerű elhelyezkedését alátámasztással normális helyzetbe felszorítsák. Az egymagában nem elegendő, mert ha­tását a bokalályon megnyúlt izomzatokra nem terjeszti ki. 10 - A találmány a gy ágybetét ezen hiányá­nak kiegészítésére való és célszerűen a gyógybetéltel együtt használandó;. A rajz 1. ábrája a láb csontozatát és a csontokat összekötő izmokat ábrázolja. A 15 túlzott igénybevétel, az elhízás, a teherhor­dás következtében az 1. hosszútalpizom, a 2. lábtalpizom és a 3. sarokcsont-szögcsont izom megnyúlnak, ami az 5. szárcsont­hajócsontizom, a 4. szárcsonl-sarokcsont-2o izom és a 6. szárcsont-szökőcsontizom meg­nyúlását a talp hosszanti boltozatának ki­egyenesedését, másszóval bokasüllyedést okoz és az ezzel járó fájdalmakat váltja ki. A kitágxüt izmok ugyanis nem képesek a 25 csontokat eredeti helyükön tartani, ezért [áll elő a bokasüllyedés, utána a lúdtalp. A 2. ábra a találmány szerint a bokaszoríj­tót oldalnézetben mutatja. A találmány sze­rinti bokaszorító a láb boka- és saroktájá-3o ra testhezállóan szerkesztett fűzős szorító. Anyaga főleg erős köpervászon és elől a 11. füzőrésszel van ellátva, mely a láb bo­ka- és saroktáját a 7—8. és 9—10. vonalak: irányában szorosan összefűzi. Ezen irányok az izmokat feltüntető 1. ábrán is be vannak 35 jelölve. A bokaszorító vhatása az 1. ábrában fel tüntetett 4., 5. qs 6 izfmokra terjed ki és ezek munkáját részlegesen tehermentesíti, mert a bokát szorosan körülvevő szövet­íanyag az izmokat helyükre szorítja és a 40 testsúly tartásánál közreműködik. Ugyanis ezen izmokra a gyógy talpbetét jótékony hatása nem terjed ki. A bokaszoritó a láb munkabírását növe­li, a láb később fárad el, járás k,özben a 45 bokabicsaklást megszünteti, a láb bokatályi bedülését a gacsos bokánál megakadályoz­za, a ferdülésre hajlamos lábfejet egyenes­ben tartja iés a bokasüllyedésben vagy lúd" talpban szenvedőknél a fájdalmakat meg1 - 50 szünteti. Használata mellett a beteg láb fel­tétlenül rendbe jön és az izomzatok ere­deti alakjukat visszanyerik. Viselése célszerűen a harisnya alatt tör­ténik. 55 Szabadalmi igénypont: Bokaszorító azzal jellemezve, hogy a láb­nak boka- és sarokrészére kiterjedő és hajlékony anyagból, például köpervái Bzonból készült fűzőből áll. 60 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEBTNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budaüest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents