131911. lajstromszámú szabadalom • Billentyűs zár

Megjeleni 194ÍÍ, évi augusztus hő 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ft SZABADALMI BIROSAG­SZABADALMI LEIRAS 181911. szám. Vilid, osztály. - K. 15694. alapszám. Billentyűs zár. Katona József gépészmérnök, Szolyva. A bejelentés napja: 1941. évi szeplctítbur lió 3. A találmány tárgya egy zár, amely kulcs nélkül uyilhaló és csukható oly mó'hm, hogy a zárhoz tartozó billentyűkön bi­zonyos sorrendben megbatározott billen­lyűcsoporlokai kell lenyomni, amely bil­lentyűesoportok között olyan billentyű is van, amelyet a következő billentyűcsoport tani kell (legato), minek kő­zár kinyílik és nyitva is imíg egy további nieií­lenyomásáig lai vetkeztében a 10 marad mindaddig, 15 20 határozóit billentyű, vagy billentyűcsoport lenyomása után bezáródik. A szerkezet telszésszerinli számú fehér és fekete billentyűkből (klaviatúra) áll (1. és 2. ábra), amelyek mind rugózva lenyom­hatok, de hangot nem adnak. A 3— G.-. ábrákon a retesz látható, különböző .szaka­szokban. A. hivatkozási számok a jobb át­tekinthetőség végett a 1. és 6. ábrán hiá­nyoznak, de az egyes alkatrészek a ,'J. és 5. ábra szerint könnyen áttekinthetők. A 7. ábra a leírt példánál a nyitáshoz szükséges billentyűcsoportokat mutatja lekottázva és a 8. ábra a bezáráshoz szükséges billen-25 lyűcsoporto!. A zár lényege az 1 relesz, mely a 2 és 3 (csapágyakban hosszirányiban könnyqn moz­gatható és melynek különböző alsó kivágá­saiba 1-9 akadályozók illeszkednek be 30 oly módon, hogy azok a hozzájuk lartozó billentyűk lenyomásával kioldhatok (3—­(5. ábrák". Az akadályozóik a billentyűkkel nincsenek szoros kapcsolatban, tehát a billentyű visszaugrása után az akadályozók 35 eredeli helvzetükbe igvekeznek uavan visz-Kza, de azl a retesz helyzelélől függően nem mindig érhetik el. A relesz különböző felső kivágásaiba .10—12 cmeiőkarok ka­paszkodnak oly módon, hogy azok a hoz­zájuk tartozói billentyűk lenyomásával a 40 reteszt annak hosszirányában (a fellímle­lett ábrán jobbra: kimozdítják. A reteszre van még erősítve a rugótartó (13), a tu­lajdonképeni zár-retesz (14) és egy, vagy löbb biztosíték (13). 45 A zár kinyitása szakaszonként történik. A retesz csukott állapotban a 3. ábrán van feltüntetve. Az itt leírt és ábrázolt példánál az első billentyűcsoport lenyomásával (1), Fis, eis ; a Fis és eis billentyűk kapcsol- 50 jják a 0 és !) akadályozókai, miáltal a re­lesz szabiddá válik és a D billentyű a 10 emelőkar segítségével a 16 rúgó húzásával szemben a reteszt !0gv szakasszal a nyíl irányába loilja. A reteszt, a 7 akadályozó to- 55 vábbi előrehaladásában gátolja és az a 1. ábra szerinti helyzetbe kerül. A D hangot lenyomva kell tartani a következő billen­tyűcsoport lenyomásáig, különben a 16 rú­gó a reteszt isméi az eredeti csukott (3. 60 ábra szerinti) helyzetbe, húzná vissza. Hasonlóképen a második billentyűcso­port lenyomásával (Gis, c) a Gis billentyű kikapcsolja a 7 akadályozót, miáltal a re­tesz szabaddá válik és a c billentyű a re- 65 teszt a 12 emelőkar segítségével egy to­vábbi szakasszal a nyíl irányába tolja. A reteszt a 1 éís 8 akadályozók további előre­haladásában gátolják, úgyhogy a relesz az 5. ábrán látható helvzefbe kerül. A c bit 70

Next

/
Thumbnails
Contents