131847. lajstromszámú szabadalom • Ventillátor járművek égési motorjainak hűtésére

Megjelent 1943. évi augusztus 2-án. MAGYAR KIRÁLYI qBEm SZABADALMI BÍRÓSÁG . . • SZABADALMI LEÍRÁS 131847- szám. XX/ia/2. osztály. — R—S194. alapszám. Ventilator járművök égési motorjainak hűtésére. Rínghoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smíchov. A bejelentés napja: 1941. évi július hő 23. Cseh-Morva elsőbbsége: 1940. évi július hó 30. Járművek léghűtésű égési motorjainai az, alapos nuiesenez nagyteljesítményű ven­tilátorra van szükségük, Eddig többnyire sugárirányban működő ventilátorokat 5 használlak; lezek forgórészét vagy közvetle­nül szerették a motor íorgaltyULengeiyére, vagy iez utóbbi a forgórészt szíj fogaske­rék-áttétel, lánc vagy más ilyen rendelte tésű elemiméi hajtotta. 10 Ha a ventilátor forgórészét a forgattyú-' tengelyre szerelték, akkor a lemezből ké­tszíuett forgórész felerősítéséhez előnyösen a motor iendítőkerekét használták, feliévé, hogy a ventilátor radiális típusú volt. Ek-15 kor ugyanis a Iendítőkerekét minden ne­hézség nélkül lehetett kapcsolóinak is fel­használni, mert a forgórész a lendítőke­rékinek a motor felé néző részén, míg a kapcsoló a lendítőkenéknek a motortó|i el-20 fordított részén foglalhatott helyet. A lendítőkerék felhasználása a kapcsoló ágyazásához azért volt előnyös, meri a hűtőlevegő továbbításához nem alkalmaz tak axiális típusú ventilátort, melynek pe-25 dig a radiális típushoz viszonyítva tagad hlafcatlan lelőnyei vannak; ezek főleg abbajj állnak, hogy lapátjaikat különböző teljesít­ményekre a mindenkori forgási sebesség­nek megfelelően isokkal pontosabban és fce-30 állíthatóbban lehet elkészíteni. Ajánlották már a kapcsoló elrendezését a hajtómű tokjában, hogy ekként a lendítőkerék egész terét felszabadítsák a lendítőkerék karjai­kónt kialakított forgólapátok elhelyezésére. 35 Ez la szerkesztési mód azonban egyrészt a hiajtómíí-tok harántméneteit növeli, más­részt pedig a lendítőkerékbe mereven beerő­sített lapátok a motornak csak egészen meghatározott fordulatszám-körzetében dolgoznak előnyösen; ekként azonban ; 40 tengelyirányban működő ventilátoroknak legfontosabb előnye elvész. A találmány szerinti ventilátor révén a? említett hátrányokat azzal küszöböljük ki hogy la ^iendítőkerekét — mint általában — 45 a kapcsoló ágyazásához használjuk fel, de egyúttal a lendítőkerék kerületén olyan la­pátokat alkalmazunk, amelyek típusa mef íjelel az axiális ventilátorok liajrát-típusjá­nak. A lapátok — minthogy nagy .átmér 50 végein fannak, ahol nagy a kerületi sebes­rég — egészen kis magassági méretben .ké­szíthetők és következőleg a ventilátor tok­jának átmérőjét sohasem növelik úgy még, hogy ez nagyobbá váljon, mint az az át- 35 mérő, amely szükséges volna a lendítőke réken alkalmazott radiális ventilátorhoz Ezek a lapátok tökéletesen megmunkálna tök, minta után pontosan előállíthatók ér nehézség nélkül úgy kivit élezhet ők^ hogy a $o kívánt teljesítményre mindig beállíthatok A mellékelt rajz á találmány szerin'i ventilátor egy példakÉpeni kiviteli alakjá­nak vázlatos képét tünteti fel. A motor 1 forgattyútengelye a 2 lendítő 65 kereket hordja, melynek a motortól elfor­dított részén a 3 kapcsoló — pl. egytárcsás súrlódó kapcsoló — van .megerősítve. A lendítőkerék kerületén a 4 csapok vannak melyek az axiális 5 rövid forgatható lapá- 70 tokát ágyazzák.

Next

/
Thumbnails
Contents