131761. lajstromszámú szabadalom • Fonóorsó

Megjelent 1943. évi július hó 1-én. 1ÍA«TAI KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131761. szám. XIV/a/1. osztály. — K—1S904. alapszám. Fonóorsó, Kugler Tibor textiltechnikus, Léva. A bejelentés napja: 1942. április 23. A találmány fonó orsó, mely mind előfo­násra, mind végleges fonásra, vagy cérná­zásra egyformán használható. Az ismeri fonóorsókkai szemben a találmánynak az 5 a lényeges előnye, hogy a cséve hajtása a kerületéről történik, így a cséve kerületi sebessége állandó, aminek folytán a fonal feszültsége, tehát a behúzott és fonás alá kerülő előfonajtmennyiség is állandó- E/-10 által a fonalnak a hosszegységre eső sod­ratszáma mindig ugyanaz marad- További előnye, még a találmánynaik hogy igen egy­szerű szerkezetű, nagy teljesítményű és hogy nyujtvasodrást is végezhet, amit eddig 15 csak a bonyolult szerkezetű és kis telje­sítményű szelfaktorokkal tudtak elérni. Igen könnyen lehet a találmánnyal lazán sodrott és vékony fonalat előállítani, az el­szakadás veszélye nélkül. Ha pedig mégis 20 fonalszakadás történne, vagy pedig ha a csévét cserélni kell, az orsó a többitől füg­getlenül megállítható, anélkül, hogy ez­.zel a gép működését zavarnánk- Minthogy mindegyik fonóorsónál külön-külön be-25 szabályozhatjuk a fonalbehúzást és a for­dulatszámot, így ugyanazon a gépen egy­szerre többféle minőségű fonal készíthető. A találmány lényege az, hogy a fonóorsó­nak állítható áttétel útján saját hosszten-30 gelye körül forgatható fonalterelőhengere, valamint ez utóbbiról a kerülete mentén hajtott, a fonalterel őhengerrel alkotója mentén érintkező csévéje van. A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün- 35 tetve és pedig az 1. ábra a fonóorsó elölnézete, a 2. ábra a fonóorsó felülnézete, a 3. ábra a fonóorsó oldalnézete, a 4. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala 40 mentén vett metszet. A fonóorsó két, párhuzamos helyzetű —1— tárcsából áll, melyeket a —2— mere­vítörudak tartanaik össze. Mindkét tárcsá­nak egy-egy —3— tengelynyúlványa van, 45 melyek csapágyban vannak ágyazva. Az egyik —3— tengelynyúlvány —4— szíjtár­csával van ellátva, melyről a fonóorsó hajtható. A két —1— tárcsa között, a tárcsák köf- 50 zéppontjához képest excentrikus helyzet­ben, az —5— fonalterelőhenger van elren­dezve, melynek telngelye a tárcsák falában kiképezett csapágyakban forgathatóan van ágyazva E henger palástján két, ellenkező 55 irányú, végükön egymásba torkolló —6— menet van. Az —5— fonalterelőhenger ten­gelyének egyik vége tálnyúlik az — 1—' tárcsán és a tengelyvégre a —7— fogaske­rék van ékelve, melynek fogai a —3— ten 60 gelynyúlványon lazán ülő —8— fogaskerék fogaiba kapaszkodnak. A —8— fogaske­rékkel egybe van építve a —9— szíjtárcsa, melyről az —5— fonalterelőhenger hajt­ható. 65 Az —5— fonalterelőhengert kétoldalról a —10— vezetősín veszi körül, melyek két végükkel az —1— tárcsák belső oldalához

Next

/
Thumbnails
Contents