131759. lajstromszámú szabadalom • Címke

Megjelent 1043. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131759. szám. IX/«. (XIII/d.) osztály. — K—15700. alapszám. Címke. Karácsonyi Ferenc kereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 22. , A találmány átlátszó falú anyagtartá­nyokhoz, különckén üvegpalackokhoz és hasonló edényekhez való címkére vonat­kozik, melynek lényege az, hogy anyaga 5 előnyösen cellulózehidrát vagy más, ha­sonlóan átlátszó lap, amelyen az alkalmaz­ni 'kívánt mindenkori szöveg, rajz vagy kép, egészben vagy részben az átlátszói vagy áttetsző lap benyomtatás vagy festés 10 nélküli területéből van kialakítva, úgyhogy a mindenkori szöveg, rajz vagy kép a tar­tányban lévő anyag színében jelenik meg. Az ilyen címkék az átlátszó falú edényben elhelyezett áru előnyös bemutatását, il-15 letve szemlélhetését kedvezően befolyásol­ják. Ha pl. a címke anyagának a kereske­delemben ,,cellofán" néven ismeretes cel­lulozehidrátlapot használunk és ebből ké­szült címkét erősítünk meg átlátszó fo-20 Ivadékot, pl. likőrt, borpárlatot, rumot, pezsgőt, vagy más szeszes italt, vagy pedig befőttfélét Üartaflmazó, átlátszó palackon vngy üvegen, akkor az árut átvilágítva aka­dálytalanul szemlélhetjük és ezzel jobb 25 hatást érhetünk el. A találmány szerinti címkének további előnye, hogy nyomásához vagy színezésé­hez kevesebb festékanyagra van szükség, mivel a szövegnek va^y rajznak színét az­átlátszó falú tartányban lévő áru színe ad- 30 ja meg; Előnye végül az újfajta címkének, hogy előállítására felhasznált anyag, pl. cellofán lehetővé teszi bizonyos határok között a címkének olyan felületeken való ráncmentes megerősítését, amelyek síkba 35 nem fejthetők. E körülmény különösen pal ckoknál bír fontossággal, midőn a címke a palacknyak és palacktest átmeneti helyén helyezendő el. Szabadalmi igénypontok: 40 1. Címke átlátszó falú anyagtartányokhoz, különösen üvegpalackokhoz és üvegedé­nyekhez, azzal jellemezve, hogy anyaga átlátszó cellulózehidrát (pl. cellofán). 2. Az 1. igénypont szerinti címfee kiyifeli 45 alakja, melyet az jellemez, hogy a rajta alkalmazni kívánt szöveg, rajz, vagy kép egészben vagy részben az átlátszó lap benyomtatás vagy festés nélküli te­rületéből van kialakítva, úgyhogy a szö- 50 veg, rajz vagy kép a tartányban lévő anyag színében jelenik meg. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN in. kir. szabadalmi bíró. .JÖVö" NvomdaszövetkOíet. BudaDest. IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Kel. ve*.: Demién Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents