131547. lajstromszámú szabadalom • Villanyújság, vetített szöveggel

Megjelent 1943. évi április hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131547. szám IX/h. osztály. — K—15655. alapszám. ViHanyujság, velíleü szövieggel. Katona József gépészmérnök Budapest A bejelentés napja: 1941. évi október hó 15. A találmány szerinti készülék egy mozgó szöveget vetít, amely iSzöveg jobbról balra halad és folytatólagosan olvasható. A vetítés egy végtelen filmszalagról tör-5 ténik, amelyet egy villanymotor hoz moz­gásba. A filmszalag átlátszó celluloidból készül és a két széle sínszerűen Van kiké­pezve, ahová a szövegnek megfelelő egyes betűk berakhatok. A betűk fényképezés 10 útján állíthatókelő celluloidból. A filmsza­lag sínszerűen kiképezett széleibe betolt betűk valamilyen ragasztó any aggal. (gumi, oello'fán) vannak ideiglenesen rögzítve, hogy azok a mozgás következtében helyük-15 ről el ne csúszhassanak. Az egyes betűk a ragasztó anyag eltávolítása után ismét új szöveg összeállítására alkalmasak. Az előbb leírt filmszalag egy vetítőrend­szerbe kerül, amely egy objektíven keresz-20 tül a szöveget egy megfelelő lalakú és nagy­ságú fehér alapra vetíti. A vetítés irányát egy vagy több tükörrel úgy lehet szabás lyozni, hogy a vetített szöveg a kíván ß helyre kerüljön. 25 A kivetített szöveggel szemben a néző van, ezért a vetítés ferdén (rendszerint alulról) történik, ami a kivetített képet el­torzítaná. Ennek elkerülése végett a film­szalag ia vetítő rendszerbe úgy van behe­lyezve, hogy anniak síkja nem merőleges 30 a vetítés tengelyére, hanem azzal ugyani olyan szöget zár be, mint amilyen szöget a vetítő vászon a vetítés tengelyével be­zár. Ezáltal elérhető, hogy a kivetített be­tűk nem torzulnak el, csiak alul és fölül 35 kevésbbé élesek, ami megfelelő objektív választással lényegtelenre csökkenthető. Szabadalmi igénypontok: 1. ViHanyujság, melynél a vetítés egy moz- 40 gó végbelen filmszalagról történik, azzal jellemezve, hogy az egyes celluloid be­tűk a filmszalag sínszerűen kiképezett széleibe vann'ak betolva. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kivi- 45 teli alakja, azzal jellemezve, hogy az: ösz­szerakott betűk Valamilyen ragasztó anyaggal ideiglenesen rögzítve vannak. 3. Az! 1. és 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 50 filmszalag egy vetítő rendszerbe úgy1 van behelyezve, hogy annak síkja a vetítés tengelyével ugyan olyan szöget zár be, mint a vetítő vászon. Felelős kiadd: dí. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. JöVÖ" NYomdaszövetkezet, Budaoesí. IX.. Erkei-u. 17- Tel.: 1S2-278. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents