131511. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénfestékek előállítására

Megjelent 1943. évi április hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131511. szám. JV/L osztály. — F—9675. alapszám. Eljárás kéníestékíek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi január hő 28. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi január hó 29. Ugy találtuk, hogy ha cfihalogen-pirén-ki­nonok és ammóniák illetve alifás vagy aro­' más, adott esetben helyettesített aminők kondenzálási termékeit kénozzük, igen 5 ériékes kenfes téteket kapunk. A kiin­dulási anyagként használt di-klór-pirén-ki­nonokai taz »Annalen (der Chemie« 531. kö­tet 12. oldal adatai szerint tetrahalogén­pirénnek oleummal való kezelésével állít— 10 haljuk elő. Az ekként kapott termékek az­után ammóniákkal illetve aminnal hozha­tók reakcióba. E festékekkel pamuton sö­tétbarnától szürkéig menő színárnyalatokat állíthatunk elő, melyeknek igen jó a szín-15 tartósságuk, különösen fénnyel szemben. Példa: A diklórpirénkinonból (izomer keverék) és anilinből 1:1 mol arányban kapott kon­denzálási termék 10 súlyrésznyi mennyisé-20 gét mintegy 40 súlyrész kénnel 240—280 C°~ra hevítünk mindaddig, míg a festék­képződés befejeződött. Szokásos módon fel­dolgozva, szürkésfckűle festékport kapunk. 25 30 mellyé] p a mulatót igen jó színtarlóssáejú szürke árnyalatokra festhetünk. Anilin helyett pl. 3-amino-j)irént, 1-ami­n oben zol-2-karbonsavm etil észtert, am mon i -ákot vagy but.ilamint is használhatunk. E festékekkel pamuton barnától sötétbarná­:y. menő árnyalatokat állíthatunk elő. Azonos módon, pl. difenilamin-származé­kokból kapott kondenzálási termékeket is kénezhetünk. A diklórpirénkinonból és anilinből 1:2 mol arányban kapott koiulenzálási termék- 35 bői értékes színtartősságú festéket állít­hatunk elő. Szabadalmi igénypont: 40 Eljárás kénfestékek előállítására, melyre jellemző, hogy dihalogénpirénkinonokból és ammóniákból, illetve alifás vagy aro­más, adott esetben helyettesített aminok­ból kapóit kondenzálási termékeket ké- 45 nézünk. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN in. kir. szabadalmi bíró. ..I'ivn" Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX.. Erkel-u. IT. Tel.: 1S2-27S. Fel. vez.: Demjéa Férem

Next

/
Thumbnails
Contents