131471. lajstromszámú szabadalom • Kerámiai anyagú szigetelőtest és a testben átvezetett elektróda, például középelektróda közötti kötés

Megjelent 1943. évi märeius hő 16-án. MAGYA1 KIRÁLYI SZABADALMI BIB.OSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131471. szám. VH/g. osztály. — B—15416. alapszám. Kerámiai anyagú szigetelőtest és a testen átvezetett elektróda, például középelektróda közötti kötés. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. A bejelentés napja: 1942. évi április hő 8. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hó 12. Elektródának, például gyújtógyertyák középelektrődájának kerámiai anyagú szi­getelőtestben való gáztömítő és hőálló be­ragasztása ismeretes. 5 Az is ismeretes, hogy a szigetelőtest és a testen átvezetett elektróda közötti kötés gáztömítő tulajdonságainak és hőállóságá­nak javítása végett az elektródát a szige­telőtestben rögzített fémrétegre forraszt-10 ják, amivel azonban az elektróda és a szi­getelőtest között nem érhető el minden esetben elegendően tartós kötés. Hogy az ilyen kötés mechanikai tartósságát növel­jék, a szigetelőtest furatában, valamint a 15 középelektródán menetet alakítottak ki. Nagyobb méretű ilyen kötések, például gyújtógyertyák kötései azonban, például az elektróda rögzítésekor harántirányban könnyen megrepednek. A kisebb méretű 20 kötéseknél a furatban vagy az elektródán kialakított menet, amennyiben egyáltalán alkalmazható, a kész terméket túlságosan megdrágítja. Ismeretes továbbá, hogy az elektróda és 25 kvarcból készült szigetelőtest között a gáz­zal szemben, tömítő és hőállandó kötést úgy állítanak elő, hogy a rúdalakú elektródát két egymással Összehegesztett részből ké­szítik, két részből összehegesztett közép-30 elektróda egyik részét a hegesztés helyéig üvegömledékbe ágyazzák és utóbbival a szigetelőtestbe forrasztják. Az ilyen kötés hőállandóságát a szakkörök hosszú ideig kérdésesnek tartották. Ujabban elektróda és lényegileg korundból álló szigetelőtest 35 közötti kötéshez újból menetnélküli kötést javasoltak, melynél az elektróda egyik vé­gére huzalt hegesztettek, melynek közel azonos hőtágulása volt, mint a kemény üvegnek. Az elektródát a hegesztés helyéig 40 a szigetelőtestbe tapasztották és az elektró­dához hegesztett huzalrészt a szigetelő­testtel kemény üveggel forrasztották ösz­sze. A kemény üveggel való forrasztáshoz azonban magas hőmérsékletet kell alkal- 45 mázni, ami a kötés egyéb részei szempont­jából hátrányos és emellett a kemény üveg a magas hőmérséklet ellenére sem válik még híg folyóssá, hanem csupán képlé­kennyé. Ha ennél a kötésnél a kemény 50 üveget egyszerűen lágy üveggel pótolnák, a kötés nem volna gáztömítő. , A találmány kerámiai anyagú szigetelő­test és a testen átvezetett elektróda, pél­dául középelektróda közötti oly kötés, 55 melynél az elektróda két egymással veze­tőén és tartósan összekötött részből ké­szült, melyek közül az egyik a szigetelő­testbe üveggel van beforrasztva. A találmány értelmében az elektródának 60 a szigetelőtestbe üveggel beforrasztott ré­sze a szigetelőtest hőtágulási együttható­jával lehetőleg közel egyenlő hőtágulási együtthatójú fémből készül és legalább részben a szigetelőtest felé keskenyedő 65 kúpként van kialakítva, mely a szigetelő­test megfelelő kúpos furatába vékony, lágy üvegréteggel van beforrasztva. Ko-

Next

/
Thumbnails
Contents