131459. lajstromszámú szabadalom • Eljárás reprodukálásra való hengereknek buborékmentes réteggel való ellátására

Megjelent 1943. évi március hé 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIBOSAG SZABADALMI LEIRTS 131439. szám. IX/e. osztály. — B—15157. alapszám. Eljárás reprodukálásra való hengereknek buborékmentes réteggel való ellátására. Dr. Bekk & Kaulen Chemische Fabrik G. m. b. H., Lövenich. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 11. Németországi elsőbbsége: 1940. évi április hó 17. (A 620/1940. M. £. számú rendelet alapján.) Pőtszabadalom a 129269. számú törzsszabadaloinhoz. A törzsszabadalom eljárást ismertet fém­hengereknek, pl. reprodukálásra használt hengereknek buborékmentes réteggel való ellátására, mely abban áll, hogy a henger 5 és ;a rétegező folyadékot tartalmazó tar­lány között villamos áramok fellépését meggátoljuk. Miként megállapítottuk, ezt az eljárást nem csupán fémhengereknek buborékmentes réteggel való ellátására 10 alkalmazhatjuk, hanem oly hengereknél iSj melyek csupánrészbenállnak!fémttíölí, pl!., oly hengereknél, melyeknek Csupán a felüle­te van egészen vagy részben fémbevonattal burkolva. A henger további részei emel­lett tetszőleges egyéb munkaanyagokból 15 pl. műanyagokból vagy hasonlókból állhat­nak . Szabadalmi igénypont: 20 A 129269. számú törzsszabadalom 1. igénypontja szerinti eljárás, illetve a 2—4. igénypontok szerinti berendezés továbbfejlesztése hengereknek buborék­mentes réteggel való ellátására, melyre 25 jellemző, hogy buborékmentes réteggel oly hengereket látunk el, melyek csu­pán részben vannak fémből. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEETNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ..JÖVŐ" Nyomdaraövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 152-278. Fel. vez.: Demjén JPereB«

Next

/
Thumbnails
Contents