131427. lajstromszámú szabadalom • Léthűtő berendezés axiális ventilátorral hűtött járműmotoroknál

Megjeleni 1943. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131427. szám XX/a/2. osztály. — R—8248. alapszám. Léghűtő berendezés axiális venülálorral hülöíí iármíímolorolaiál. Rínghoiíer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smíchov. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hé 8. Cseh—Morva védnökségi elsőbbsége: 1940. évi július hó 29. 15 Axiális ventilátorok alkalmazása léghű­téses járműmotorok hűtésére az eddig szokásos radiális ventilátorokhoz képest több' előnyt jelent. Ezek az előnyök főként 5 a következők: az axiális vienlilátor kisebb tárigényű, a 'teljesítmény szabályozásának megvan a lehetősége a motor fordulatszá­mától il], hőmérsékletétől függően és a ventilátorlapátokat legszabatosabban lehet 10 előállítani. Ezzel szemben azonban axiális ventilá­torok alkalmazásakor bizonyos nehézsé­gek lépnek fel, különösen akkor, ha a ventilator ágyazása olyan, hogy a levegőt a ventilátor és a hűtött hengerek között a lehetőség szerint egyenesben kell vezetni; hibás légvezetés ugyanis az ellenállás nö­vekedésével jár, ami termeszelesen a hűtő­hatást tetemesen csökkenti. Ha pl. a ven-20 lila tor- forgórészét közvetlenül a motorfor­galtyútengely szabad végére erősítik olyan motornál, melynek vízszintes síkban egy­mással szemben fekvő hengerei vannak, akkor a légáramnak 90°-kal el kell for-25 dúlnia, hogy a levegő mindkét hengersor közt a síkúkra merőlegesen áramolhas­son. Ha a leviegőt azonban ehhez ia síkhoz viszonyítva párhuzamosan vezetik, akkor egyik hengersor hűtése sem tökéletes. 30 b ö A találmány szerint ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy a ventilátort a motor fölött rendezzük el és egy függélyes segéd­tengellyel hajtjuk. Ezt a segédtengelyt 35 kúpkerékmű révén a forgattyúlengellyel 40 közvetlenül úgy hajtjuk, hogy a kúpkerék ezen a tengelyen a motor középső ágya 'melleit van. Emellett a i'qrgattyúlok felső felülelét Időszerűén alakítjuk ki; így a légáramot két egyenlő részre osztjuk, me­lyeket ekként közvetlenül vezetünk a mo­lorhengerekre, éspedig axiális vízszintes síkjukra merőlegesen. A. mellékelt rajz a találmány szerinti lég­hűtő berendezést vázlatosan, példaképen 45 tünteti fel. Az 1 forgattyútengelyt a 2 forga Ily utók­ban ágyazzuk, amelyből mindkét oldalon két 3 hengerpár lép ki. A forgaltyúlen­gely 4 középső ágya mellett az 5 kúp­kereket az 1 tengelyen erősítjük- meg. Az 5 kúpkerék a 7 függélyes tengelyen ülő 6 kúpkerékkel kapcsolódik. A 7 tengely a 2 forgattyú tok' tetőszerű felső 8 fala fölött az axiális ventilátor 9 forgórészét hordja. A 8 fai mindkét oldalon a 3 hengerpár felé lejt. A 9 forgórósz fölött van a merev gyűrűszerű 10 test, a 11 terelőlapátokkal. A ventilátor körüli egész terel — a 10 testtől egészen a hengerfejekig — a 12 köpeny fedi, mely a levegőt közvetlenül vezeti a hengerekre. Ez a berendezés meghatározott tipusű motornál a hűtés kielégítő megoldását adja 65 egy olyan axiális ventilátorral, amelynek a lehető legkisebb térigénye van. A se­gédtengelyt a ventilátor fölött célszerűen használhatjuk pl. az elosztó hajtására vagy más ilyen hasonló célra. 70 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents