131426. lajstromszámú szabadalom • Léghűtő berendezés automobilmotorok részére farmotoros járműveknél

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131426. szám, XX/a/2. osztály. — R—8244. alapszám. Léghűtő berendezés automobilmotorok részére farmotoros járműveknél. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smidhov. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 7. Cseh—Morva védnökség! elsőbbsége: 1949. évi július hó 39. Automobilmotorok léghűtésének előnyét mind jobban méltányolják és az ilyenfajta hűtést állandóan tökéletasbítik. Az erede­tileg alkalmazott közönséges ventilátorok 5 helyett nagyteljesítményű ventilátorokat kezdtek használni, éspedig először radiális ventilátorokat, majd a legutóbbi időben axiális ventilátorokat, melyek telj esi tménye a lapátok elforgatásával szabályozható. 10 Minthogy a meleg, melyet a dolgozó mo­tortól el kell vezetni, a járművek motorjai­nál nagyon változó és a motorteljesítmény után igazodik, az axiális ventilátorok külö­nösen alkalmasak a teljesítménynek a Ia-15 pátok ferde beállításával történő szabályo­zására; a motornak hűtését ugyanis a leg­előnyösebb értéken lehet tartani, éspedig vagy kézi beállítással, vagy a motor fordu­latszáma szerint önműködően, vagypedig 20 a motor hőmérsékletétől függően termosz­tat, segítségével. A legelőnyösebb természetesen az, ha a ventilátor a motor tengelyen van, mert ek­kor az áttétel elmaradása — szíj vagy ha-25 sonló közvetítő elemek elhagyása—a mo­torszerkezetet lényegesen leegyszerűsíti és a térigényt csökkenti. Hátrány az, hogy a levegőt a ventilátortól a tok körül a mo­tortengery irányában vezetik el és, mint-30 hogy a hengerek tengelyirányban egymás­után állnak, nehéz a levegőt úgy eloszlani, hogy minden henger egyenlő mennyiségű hűtőlevegőt kapjon. Ha a ventilátor for­. górészét a forgattyútengely valamelyik vé-35 gén erősítjük meg, akkor a ventilátornak 50 távolsága a hengerektől olyan kicsi, hogy a levegőt csak nehezen lehet a görbített csatornákon át a hengerekre úgy elosztani, hogy ezek a csatornák ne fejtsenek ki nagy ellenállást az áramlás irányának megváltó- 40 zásakor. Farmotoroknál — melyeknél a motor a sebességváltó és differenciálmű egyetlen hajtóegységet alkotnak — a légvezetésnek említett hátrányait úgy kerülhetjük el, 45 hogy a ventilátort nem magán a motoron rendezzük el, hanem a hajtóegység másik végén, vagyis a motorház mögött; ekként a ventilátor olyan messze kerül a motortól, hogy a levegőt a hengerekre vezető csator­nák az irányukat csak átmenetesen, kis ellenállással változtatják. Ezenkívül a se­bességváltó tokjának, valamint a differen­ciálmű tokjának hengeres alakja lehet, ami éppen az ilyen ventilátoroknál a legelőnyö- 55 sebb. Az elosztó csatornák görbületi adatai a motor hengersorainak számától függnek, úgyhogy egy sor hengerrel képzett normá­lis motorhoz az egész hűtőlevegőt egysze­rű, görbített csatornán át áramoltathatjuk az egyik hengeroldalhoz, vagypedig kettős, szimmetrikusan meghajlított csatornán át mindkét hengeroldalhoz. Olyan motorok­nál, amelyek hengerei V-elrendezésűek, vagy amelyek hengerei vízszintes síkban 65 egymással szemben fekszenek, a levegőt két szimmetrikus csatornában vezetjük minden hengersorhoz. A mellékelt rajz a találmány szerinti be- 70 60

Next

/
Thumbnails
Contents