131416. lajstromszámú szabadalom • Masszázskészülék

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131416. szám VII/c. osztály. — N—3742. alapszám. Masszázskészülék. Noack Kristóf-Félix kereskedő, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 3. Németországi elsőbbsége: 1942. évi március hó 39. A találmány masszázskészülék, mely két végén csapágyazott rúdon forgathatóan el­rendezett több görgőből van. A találmány értelmében az egyenként előnyösen tonna-5 alakú görgők felülete egymástól eltérő mó­don van kialakítva, mégpedig az egyes görgők felületei részben a közös tengely­lyel párhuzamosan, részben a közös teu gelyre merőlegesen hornyoltak és a rúdon 10 felcserélhető sorrendben vannak elrendez­ve. A találmány szerinti készülék két vég­csapágyával a földre állítható és azzal különféle masszázs végezhető. Nevezete­sen az egyes görgők felületi kialakításai-15 nak megfelelően a készülékkel oly láb­masszázs foganatosítható, mely egyenér­tékű mohán, illetőleg kavicsos talajon va­ló szaladással. Ha a két végcsapágyat két kézzel megfogjuk, akkor egyszerűen masz-20 szírozható az alsó lábszár, a térdcsukló vagy a felső lábszár. A találmány szerinti készülékkel tehát a mindenkori szükséglet­nek lágy vagy kemény masszázs fogana­tosítható. A görgőket egyenként úgy ala-25 kítottuk ki, hogy a masszázs a lágy masz­százstól a kemény masszázsig különféle, fokozatokban foganatosítható. Tehát pél­dául először lágy masszázzsal csak a vér­keringést tesszük élénkebbé és fokozatosan 30 térünk át keményebb masszázsra. Ha a ke­zelt személy idegei a lágy masszázs folya­mán már megerősödtek, akkor a készü­lékkel az izmokat gyúró keményebb masz­százs foganatosítható. A lágy masszázst a 35 tengelyre merőleges kialakítású hornyok­kal, a keményebb masszázst*a tengellyel párhuzamos irányú hornyokkal foganato­sítjuk. A találmány egyik előnyös kiviteli alak­jánál, a készüléknek hárommal osztható 40 számú görgője van, melyek közül három­három görgő azonosan hornyolt. Lágy masszázs foganatosítása végett a görgőket a rúdon, mely egyben a görgők forgásten­gelyét alkotja, előnyösen úgy sorakoztat- 45 juk, hogy a tengelyükre merőlegesen hor­nyolt görgők középütt és a tengelyükkel párhuzamosan hornyolt görgők a görgő­sor két végén feküsznek. Kemény masz­százs foganatosítása végett a görgőket a 50 fentivel ellentétes sorrendben rendezzük el. '..••. A találmány értelmében továbbá elő­nyös, ha az egyes görgőféleségeket, tehát például a tengelyre merőleges irányban 55 hornyolt görgőket különböző méretű hor­nyokkal és különböző keresztmetszetekkel alakítjuk ki, amivel a masszázs változato­sabb alakban foganatosítható. A találmány értelmében továbbá a ben- 60 giellyel párhuzamosan hornyolt görgőket járulékosan a tengelyre merőleges irány­ban is hornyoljuk, úgyhogy a görgők fe­lületei bütykösek. Az ilyen görgő különö­sen kemény masszázshoz alkalmas és a ke- 65 zeit személyben köves talajon valói haladás érzetét kelti, < A rajzban la találmány egyik példákén ti kiviteli alakját tüntettük fiel. / Az 1. ábra a készülék felülnézete. íaz 70

Next

/
Thumbnails
Contents