131399. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tápszer előállítására növényi magvakból

Megjelent 1943. évi március hó 16-án. JtlQTAl IIXiLTI SZABADALMI BIRÓSÍŐ SZABADALMI LEÍRÁS 131399. szám. IV/e. osztály. — L—8468. alapszám. Eljárás tápszer előállítására növényi magvakból. Dr. Lévay J. László ügyvéd, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 28. A találmány lényege az, hogy a táplál­kozásra alkalmas növényi magvakat vagy töretét, maláta tartalmú folyadékkal át­itatjuk, majd lapokká meghengereljük és 5 pirítjuk. A malátatartalmú folyadék a ma­látán kivül sót, cukrot, esetleg más mel­lékanyagokat, mint pl. tojást, kakaót, te­jet, vagy tejterméket, tejszínt, stb. is tar­talmazhat, miáltal a készítmény ize válto-10 zatossá tehető. A találmány szerinti el­járást a következő példával világítom meg: Búzaszemeket gyenge sós vízben (2 O/0 MOS) áztatunk addig, míg a külső héja is teljesen felpuhul, ekkor malátát sós 15 cukros oldatban feloldva, vízzel hígítva, (1 kg vízben 5 gr só, 40 gr cukor, 100 gr maláta) hozzá adjuk és a búzaszemeket ezen oldatban addig pároljuk, míg az ol­dattal a búzaszemek teljesen átitatódnak. 20 Az így átitatott búzaszemeket kiszikkaszt­juk, majd hengereken át lapocskákká pré­seljük és utána pirítjuk. A kívánt ered­ményt elérhetjük úgy is, hogy forró hen­gereken át préseljük, vagyis a hengerlést 25 a pirítással egyidejűleg végezzük. A malá­tához a cukron és a són kivül kakaót, kávét, tojást stb. anyagokat is adhatunk, különböző ízek elérése végett. Az egész eljárás továbbá búzán kivül, kukoricával, árpával, zabbal, s általában fogyasztásra :o alkalmas bármilyen növényi magvakkal is foganatosítható, más és más ízű tápszer előállítására. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás tápszer előállítására, növényi 35 magvakból, azzal jellemezve, hogy a magvakat, vagy a töretét, malátatartal­mú folyadékkal átitatjuk, majd lapokká hengereljük és pirítjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga- 40 natosítási módja, azzal jellemezve, hogy a malátatartalmú folyadék ízesítőként sót és cukrot is tartalmaz. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foganatosíitási módja, azzal jellemezve, 45 hogy a malátatartalmú folyadék további ízesítőként kakaót, tojást, tejet, kávét, diót, mandulát, mogyorót, gyümölcsöt, v, ízeit és bármilyen fűszert vagy ezek kö­zül néhányatis tartalmaz. 50 4. Az .1-3. igénypontok bármelyike szerin­ti eljárás foganatos!tási módja azzal jel­lemezve, hogy a növényi magvakat, vagy töretét a malátatartalmú folyadékkal va­ló átitatás előtt sós vízben pácoljuk. 55 felelős kiadó: dr. ladoinéri SzMÍJÍtíNlK ISTVÁN ÍÜ. jtir. sfcabadalihi birő. ,JÖVö" NyomeUwövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-279. Fel. vei.: Demjén Feíení

Next

/
Thumbnails
Contents