131367. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyümölcs és zöldség fagyasztására

Megjelent 1943. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131367. szám. IV/e. osztály. — F—9685. alapszám. v Eljárás gyümölcs és zöldség fagyasztására. Solo Feinirost G. m. b. H. cég, Berlin-Grunewald. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 5. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hé 5. Gyümölcsöt és zöldséget teljes élvezeti és tápértékük megtartása végett fagyasz­tanak. Az élelmiszereket előnyösen telje­sen változatlan friss állapotukban fagyászt-5 ják, csupán a zöldséget vetik alá kisebb vagy nagyobb mérvű előfőzésnek; a gyü­mölcsöt többnyire cukornál, illetve cukor oldattal látják el. Főtt almiapépet is már eredményesen fagyasztottak. 10 A gyümölcs ós a zöldség tekintélyes mennyiségű (85—95o/0 ) víztartalma folytán, a víznek térfogat- ós iSúlymennyiségle a táp­értéket, ízt és hatóanyagokat tartalmazó száraz anyagéhoz képest túlnyomó. Sok-15 kai kedviezőtlenebben aránylik még a víz hidegigénye a száraz anyag hidegigléiTyé­hez. Míg ugyanis az előbbi kg-ként 80 ka­lóriát igényel a megfagyáshóz, a száraz anyag fagyasztásához kg-ként mindössze 20 mintegy 0.3 kalória elegendő, A gyümölcsből és á főzelékből a vizet azért vonják el, hogy eme termékeket tar­tós állapotba hozzuk. A szárított gyümölcs ós szárított zöld- -25 ség íze és tápértéke azonban újbóli duz­zasztás után gyakran távolról sem felel imeg a friss termékénlek. Igen kismérvű; szárítással ós bepárologtatással s ellenben jobb minőségű terméket lehet kapni. Ez 30 azonban nem tartós ós nem raktározható, az ismert pasteuröző és sterilizáló eljárá­sokkal kezelt termékektől eltekintve, ame­lyeket ugyancsak pasteurözött vagy sterili­zált dobozokban vagy üvegedényekben kell 35 eltartani, A találmány szerint a gyümölcsből és zöldségből a fagyasztás előtt vonunk el tekintélyes mennyiségű vizet, miáltal nem csupán kisebb súlyú és kisebb tér­fogatigényű terméket kapunk, hanem még 40 a fagyasztás költségei is lényegesen csök­kennek. A találmány szerint a gyümölcsöt és zöldséget előnyösen aprítva, szilárd, pé­pes vagy folyékony állapotban vetjük alá 4í előszárításnak, illetve előbepárláRnak és csak így kezelt, csökkentett víztartalmú, terméket fagyasztjuk. A vízelvonásnak számbavehetőnek kell lennie, de nem ak­korának, hogy az előszárított és fagyasztott 50 termék használat előtt vízzel aredeti álla­potába duzzasztva elveszítse eredeti minőV ségét Többnyire célszerű a részbeni vízielvo­nást csökkentett nyomás mellett végezni, 55 1. példa. A paradicsomot mosás után áttörőgépen hajtjuk át, miközben a paradicsom aprí­tása és a héjak és mlagviäk elválasztása megy végbe. Az így nyert pépet vákuum- 60 készülékben, célszerűen 45 CM még nem haladó hőmérsékleten sűrítjük be addig, míg a nyers paradicsom száriazjanyag-Jtar­talma eredeti értékének mintegy ötszörö­sére emelkedett- Az így besűrített anya- 65 got hirtelen lehűtjük, csomagolásba tölt­jük és valamely alkalmas gyorsfagyasztó eljárásnak vetjük alá,. 2. példa. L Az áttörőgépen áthajtott epret vagy mái- 70

Next

/
Thumbnails
Contents