131349. lajstromszámú szabadalom • Csővezetékes vízmelegítő

' • sr' Megjelent 1943. évi március hé i-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131349. szám. U/h. osztály. — D—5417. alapszám. Csővezetékes vízmelegítő. Demeter Gábor vaskereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 10. A használatos gázfőzöknél és gáztűz­helyeknél a gázégőfejből kiáramló égő gáznak lángja tulnyomórészben éri ugyan a felmelegítendő edények fene-5 két, mégis e lángnak alsó és legkülső részei nem melegítik közvetlenül az edényt, hanem csupán a környező leve­gőt és így ez a meleg általában mái­igen rossz hatásfokkal érvényesül a fő-10 zésnél. Ezt a meleget azonban a talál­mány szerint igen jól lehet hasznosítani és melegvíz előállítására felhasználni akkor, amikor egyébként a gázláng szükséges feladatát, a főzést is elvégzi. 15 Melegvízre külön a főzésnél és a főzés után is szükség van, például az edények mosogatásához és így a háztartásokban a találámány igen kitűnő és használható szolgálatot tesz. Előállítási költsége pe-20 dig oly csekély, hogy bármely háztartás könnyen beszerezheti és felszerelheti, A találmány lényege oly csővezetékes vízmelegítő, melynél a gázégőfej körül vagy fölött elrendezett vízzeltöltött cső-25 spirális van elhelyezve és rögzítve, és ez csővezeték útján van melegvíztartállyal összekötve. A találmány szerint a cső­spirális a gázfőző vagy gáztűzhely, gáz­égőfeje körül oly távolságban van elhe-30 lyezve, hogy közöttük a felfelé irányuló gázlángok eltérítés nélkül kialakulhat­nak és alsó szélső részükkel a csőspirá­list melegíthetik. A találmány egyik változata szerint a 35 gázégőfej vagy a villamos fűtőtest fö­lött van a vízzeltöltött csőspirális el- : rendezve és e csőspirális vagy csőkígyó csővezeték útján van a tetszésszerinti távolságban elrendezhető melegvízfütő­testekkel vagy radiátorokkal Összekötve. 40 E találmány szerinti változatnál már a gázláng vagy a villamos fűtőtest nem szolgál főzés céljaira, hanem feladata elsősorban az, hogy segítségével köz­ponti melegvízfűtéses berendezés legyen 45 megvalósítható. Ez esetben ugyanis a cső­spirálisban felmelegített melegvíz cső­vezeték útján eljut a radiátorokba és melegét itt, adja le a környezetnek A találmányt közelebbről még a csa- 50 tolt rajz ábrái alapján is magyarázzuk, melyek annak példaképem kiviteli alak­jait szemléltetik. Az 1. ábra a gázfőző távlati képe a talál­mány szerinti csőspirálisokkal, csőveze- 55 tekékkel és melegvíztartánnyal; a 2. ábra a csőspirálisok és a víztar­tány távlati képe; a 3. ábra a gázégőfej és a csőspirálisok távlati képe; a 60 4. ábra a központi fűtés melegvíz­fejlesztője és a hozzátartozó radiátor el­rendezési vázlata. Az —1— csőspirálisok a —2— gáz­égőfej körül oly távolságban vannak el- 65 rendezve, hogy közöttük felfelé irányuló gázlángok szabadon kifejlődhetnek. A —3—víztartány az —5— gáztűzhely fölött oly magasságban van elrendezve, hűgy a főzőedények elhelyezését nem za- 70

Next

/
Thumbnails
Contents