131306. lajstromszámú szabadalom • Tömítés tengely- és csapátvezetésekhez

Megjelent 1943. évi március hé 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131306. szám XX/a/2. osztály. — R—8322. alapszám. Tömítés tengely- és csap-átvezetésekhez. Rheinmetall-ßorsig Aktiengesellschaft cég, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 28. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hó 7. A találmány tömítés tengely- és csap­átvezetésekhez, különösen a kardáncsuk­lókban előforduló ágyazóh elvekhez. E célra rugalmas anyagból, pl. szintetikus 5 kaucsukból álló tömítőgyűrűt használnak, mely az átmenő csuklócsappal ajakszerü peremek révén határolt és kívülről sugár­irányú furatokon át hozzáférhető ürteret alkot. A tömítőgyűrűt közbenső társával 10 együtt befogadógyűrüben ágyazzák, ame­lyet a csuklócsaphoz tartozó ágyazóper­selyre szilárdan rásajtolnak. A találmány szerint az ilyenfajta tömí­téseket oly irányban tökéletesítjük, hogy 15 a tömítőgyűrűt kívül két dudorral alakít­juk ki, melyeket körhorony választ el egy­mástól. A külső dudort még a befogadó­gyűrűnek befelé enyhén homorú, gyíírii­alakú felülete is szilárdan körülveszi. A 20 tömítőgyűrű felfekvését és tömítését ek­ként tökéletesítve, olajjal és porral szem­ben jó tömítettséget értünk el, amire az erősen igénybevett kardáncsuklóknál fel­tétlenül szükség van. 25 A mellékelt rajz a találmány szerinti tömítés egyik kiviteli alakját kardán­csukló csuklócsapjának ágyazásához pél­daképen tünteti fel. Az 1. ábra a tűgörgökkel felszerelt csuk-30 lócsapágyazat metszete. A 2. ábra a tömítőgyűrű keresztmet­szete. A 3. ábra a tömítőgyűrű egy részének í'elülnézete. 35 Az a tömítőgyűrűnek a tömítéshez való, ajakszerű b, c peremei az átmenő m csuk­lócsappal a boltozatos r üreget alkotják, mely a belső oldaltól sugárirányban a külső oldalig haladó d furatok révén, az a gyűrű körül haladó e kerületi horony- 40 nyal áll összeköttetésben. Az e kerületi hornyot erősen lekerekített két f, g dudor határolja, lígyhogy a kenőszer valameny­nyi d furatra egyenletesen oszlik el. Az a tömítőgyűrűt az i tűgörgők veze- 45 tésére való k közbenső tárcsával együtt a h befogadógyűrübe helyezzük és oly szi­lárdan sajtoljuk az 1 ágyazőperselyre, hogy a csukló összeszerelt állapotában az a tömítőgyűrű b, c peremei szorosan az m 50 csuklócsaphoz fekszenek és a csap felüle­tének egy részével a zárt r üreget alkot­ják, míg az f, g dudorok fent, lent és ol­dalt szorosan a h befogadógyűrühöz ill. a k közbenső tárcsához fekszenek. A h be- 55 fogadógyürü befelé enyhén domború hl gyűrüalakú felülete az a tömítőgyűrű külső g dudorát veszi körül. A csukló kenése végett a kenőszert nagy nyomáson, a csapkereszt közepén levő ke- 60 nőhüvelyen át, először az m csap belsejé­ben létesített n furatba nyomjuk. A kenő­szer innen az m csap homlokoldalának o hornyain át az 1 perselynek az i tűgörgő­ket felvevő részébe, majd a k tárcsa és az 65 m csap között hagyott p köztéren át, a tö­mítőgyűrű szelepszerűen működő f dudo­rát megkerülve, az e kerületi horonyba jut. Az a tömítőgyűrű f dudora rendes hely- 70

Next

/
Thumbnails
Contents