131272. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes kéziszerszám és hozzávaló tok

Megjelent 1943. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131272. szám XVI/a. osztály. — K—15730. alapszám. Egyeteipes kéziszerszám és hozzávaló tok. Kováts Dezső lakatosmester, Pestszenterzsébet. A lie jelentés napja: 1941. évi december hő 16. ló — 1— agyrésze van. Az —1— lap egyik szélén a szerszám nyele felé néző he­gyekkel készített —5— fűrészfogazás van, másik széle pedig —6— simán élezett. Ugyancsak simán élezett a lap —7- - fel- 40 ső széle is. A —4— agyrószhez a keskeny —8— nyúlvány csatlakozik, amely he­gyes vagy élezett ós amelynek felvételére a —2— nyélben —9— hosszvájat van. A szerszám nyelének megerősítése ós az 4b —1— lapnak két, előnyösen egymásra me­rőleges helyzetben való rögzíthetése vé­gett a —2— nyélen —10— fémhüvely van, mely a —9— hosszvájatnak megfelelő ha­sitokkal készül. A fémhüvely tetszőleges,, 50 ismert eszközökkel erősíthető a nyélre. A —10— fémhüvely felső végén csavarme­netek vannak, melyekre az előnyösen érde­sített felületű —11— csavaranya osavarol­ható. Természetesein nem feltétlenül szűk- 55 séges, hogy a szerszámlap mindhárom szé­le egyidejűleg különbözőképen legyen kialakítva, hanem azok bármelyike tet­szés szerint el is hagyható. Az 1. ábrán bemutatott helyzetben a 60 szerszám lapát, ásó, fűrész vagy balta gyanánt használható. Miután az —5— fű­részfogazás hegyei a szerszám nyele felé néznek, ásó- vagy lapátként használatkor a szerszám munkáját nem akadályozzák, 65 sem felesleges kopásnak kitéve nincsenek. Ha a —11— csavaranyát lecsavarjuk és a szerszámot a 2. ábrán feltüntetett módon állítjuk be, amelyben a —11— csavaranya ' a szerszámot rögzíti, az —1— lap kápa 70 A találmány olyan egyetemes kéziszer­szám, amely egyszerű ós olcsó kialakítás mellett számos célra, így pl. lapát, ásó, fűrész, csákány, kapa stb. gyanánt kitű-5 nőén alkalmazható-A találmány értelmében a szerszám nye­lébe erősített harántcsap körül elforgat­hatóan és a nyél hossztengelyével egybe­eső vagy azzal szöget bezáró:, előnyösen 10 arra merőleges irányban rögzíthíetőén ágya­zott lapja van. E lapnak továbbá csákány­ként használható, hegyes nyúlványa van, mely szabványos helyzetben a nyél hossz­kivágásába süllyeszthető. A lap egyik széle 15 fűrészfogazássial van ellátva, míg másik szé­le és vége simán élezett lehet. A talál­mány keretébe tartozik a szjerszám lap­részének felvételére való tok is, amely a szerszám használhatóságát további te-20 rületekre terjeszti ki. A mellékelt rajzon a találmány szerinti, egyetemes kéziszerszám példaképen fel­vett kiviteli alakját, vázlatosan tüntettük! fel. Az / 2í> 1. ábra a szerszám elölnézete, a 2. ábra a szerszám oldalnézete a hossz­tengelyre merőleges hely Ziethen rögzített lappal és csákányrósszel, a 3. ábra pedig a 2. ábra szerint beál-30 lított szerszám felül nézete más .alkalma­záskor. A szerszám —1— lapja a —2— nyél­ben a —3— harántcsap körül forgatha­tóan van ágyazva. E célból az —1— lap-35 nak a —2— nyél megfelelő vájatába nyü-

Next

/
Thumbnails
Contents