131216. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszárnyas fal, különösen villamos kisütő edények külső anódjához

2 131218. gyűrűalakú testtel összehegeszthető. Az anóda külső falába csavarvonal alakú 3 horonyt vágtunk és ebbe helyeztük él a csavarvonal alakban tekercselt 4 hűtőtekíer-5 eset. A hűtőtekercs készítésénél oly tüskét alkalmaztunk, melynek hosszúkás négy­szögalakú keresztmetszete volt. A huzal­tekercset az anóda falába vágott horonyban 5 ezüst forrasszal rögzítettük. 10 A 2. ábrában az ábrázolás egyszerűsítése végett a csavarvonal menetemelkedését torzítottan nagynak tételeztük fel. A gya­korlatban lényeglesen kisebb menetemelke­désű csavarvonalaliakot használunk. 15 Szabadalmi igénypontok: 1. Hűtőszárnyas fal, különösen villamos ki­sütőedények külső fala, melyre jellemző, 20 hogy a hűtőszárnyakat a külső falra egyoldalasán forrasztott egy vagy több huzaltekercs alkotja. 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti hűtő­szerklezet előállítására, melyre jellemző, hogy huzalt négyszögletes keresztmet- 2.' szetű tüske köré tekercsjelünk és a tüské­ről valói eltávolítása után a hüzáltekercs keresztmetszetének keskenyebbik' old ala mentén villamos kisütőcső falára for­rasztjuk. 30 1. Az 1. igénypont szerinti hűtöszárnyakkal ellátott fal, illetőleg a 2. igénypont sze­rinti eljárással készült hűtöszárnyakkal ellátott fal, kiviteli alakja, melyre jel­lemző, hogy a tekercset alkotó' huzalnak 3 négyzetes kerosztmetszieíe van és a huzal jó hővezető anyagból, például réz­ből készült. 4. Az 1. vagy 3. igénypont szerinti hűtő­szái'nnyal ellátott fal, melyre jellemző, 40 hogy a hűtőszárnyat alkotó huzal tekercs a hütendő falban kialakított egy vagy több horonyban van forrasztva. 5. A 4, igénypont szermii hűtöszárnyakkal ellátott fal kiviteli alakja, melyei csa- 45 varvonalalakú horony jellemez. 1 rajzlap melléklelU Felelős Kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ..JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 1S2-273. Fel. vez.: Demjéu Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents