131193. lajstromszámú szabadalom • Képtávírókészülék

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR JUBÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131193. szám VII/j. osztály. — L—8576. alapszám. Képtávírókészülék. C. Lorenz Aktiengesellschaft, ßerlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 22. Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 28. Képtávírókészülékekben a leadandó ké­pet hordozó vagy a veendő kép feljegyzé­sére való papírt egy hengerre feszítik fel. A papírnak teljesen simán kell ráfeküd-5 nie a hengerre. Nagy sebességgel dolgozó képtávírók esetében kívánatos az is, hogy a papírt gyorsan lehessen cserélni. A papír gyors felfeszítésének, és sima fekvésének érdekében már alkalmaztak papírsimító 10 szerveket. A papír gyors felfeszítéséhez azonban a papírt lehetőleg egyenesen ki is kell igazítani s a felfeszítőberendezés ma­gasságba kell hozni. A találmány szerint e művelet megköny-15 nyítése végett a papír felfeszítésére való henger elé egy papírtámaszt helyezünk s erre a papír egyenes, azaz derékszögű be­fűzésének és felkészítésének biztosítása cél­jából két vezetősínt szerelünk. A papírtá-20 maszt előnyösen lecsaphatóvá alakítjuk, hogy a készülék üzemen kívüli állapotában kevés helyet foglaljon el. A csatolt rajz a találmány példaképeni kiviteli alakját szemlélteti. 1 a képtávíró-25 készülék. 2 ennek a papír felfeszítésére való hengere. Ez előtt van apapírtámasz*­ként szolgáló lecsapható 3 lap, amely két 7 vezetősínnel van ellátva. A felfeszítendő 4 papírt a 3 lapra fektetjük a 7 sínek közé és szélével odanyomjuk a 2 hengerhez. Ha 30 rudazat összecsukásakor a 3 lap; a készülék most a hengert az 5 forgattyúval, megfor­gatjuk, úgy a henger magával ragadja a papírt s ez simán ráfekszik a hengerre. A 3 lapot összecsukható 6 rudazat tartja; a 35 első falához simul. Szabadalmi igénypontok: 1. K ép távírókészülék, jellemezve egy a pa- 40 pír i'elfeszííésére való henger előtt elhe­lyezett és a papír gyors felfeszítésének megkönnyítésére alkalmas papírtámasz­szal. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli 45 alakja, jellemezve a papírtámaszra sze­relt és a papír egyenes befűzésének és felfeszítésének biztosítására alkalmas ve­zetőszervekkel. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti líészülék 50 kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a papírtámasz egy összecsukható rudazatra szerelt lecsapható lap. 1 rajzlap melléklettel. felelős kiadó: dí. ladaméí! SztóSíltfVílf ÍRlVAM tű. kíf. Szabadalni Utó ..JÖVŐ" Nvomdassövetkezet, Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-27S. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents