131184. lajstromszámú szabadalom • Delejes doboznyitókészülék

Megjelent 1943. évi február hó 15-én. MAGYAR KUALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131184. szám. XVI/a. osztály. — K—15556. alapszám. Delejes (loboznyitótkészülék. Kertes Tódor gyárigazgató, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi július hő 21. Közismert, hogy az élvezeti cikkek, ú. m. főzelékek, gyümölcsök, húsfélék stb. konzervált tárolására rendszerint ónozott vaslemez-dobozokat leforrasztott állapot-5 ban használnak. Ezen dobozok megnyitása különféle is­mert készülékek, fogók, kézi emeltyűs ké­sek' segítségével történik olymódon, hogy a hengeres dobozperem külső-alsói élén 10 megfekvő nyélkar a peremen belül álló, tarajszerűen előre hajlott vágószlervvel, acélkéssel a doboz fenéklemezét ía kerülef­tén szakadozottan behasítja. E művelet a dobozperem alsó élén a henger palástján 15 is szokásos. Ezen behasítás a lemezt rendszerint 'be­felé, ritkábban kifelé csorbítja, aszerint; mily megalkotása a hasító acélkés éle. Ezen él kiképzésétől függ a lemezbehasílás 20 mérve, simább vagy csorbább képződése is. A lemezbehasításnak egy nagyon káros jelensége a vele járó apró, de még szabad szemmel is látható vasforgács képződés, 25 mely vasforgács a doboz tartalmába huíl és így az élvezeti tápanyagba kerül. 9 Az ily doboz tartalmának élvezete, mely egyébként a konzervgyárak kiváló; gyárt­mánya lehet, beláthatatlan követkézmé-30 nyekkel járhat, mert ez apró, éles, csavar­menet- és dugóhúzószerű ékformájú van­forgács a nyelv, garat, mandula, nyelő­cső, gyomorfal, bélnyálkahártyák stb. út­jában valahol fennakadhat, befúródhat. A gyakorlat eddig teljes közönyt tanúsí- 35 tolt e kérdésben, amely azonban közegészr ségügyi szempontból fontolóra veendő és nem hanyagolható el. A dobozban konzervált cikkek élvezete ma nagyon népszerű és a jövőben még 40 inkább az lesz és ennek következménye­kép gyakoribbak lesznek a vasforgács okozta kellemetlenségek, esetleges műtői beavatkozások is. Ezen következményeknek úgyszólván lel- 45 jes elhárítására szolgál jelen találmányt 'tárgya, mely lényegében abból áll, hogy a doboz felhasító vágó acélszerv delejesített acélból készül, amely a képződő vasforgá­csokat magához vonzza. 50 Ezen felhasító acélkések eddig használt kiviteli alakjai az 1—5. ábrákban vannak példaképen szemléltetve. A G. ábra metszetben mutatja a doboz béli ásító művjeletét, melybein a) a doboz:, 55 b) a hasító^aoélkés, c) a levált vasforgács, melyet a delejes hasi tőkés mlagához von­zott és d) a doboz tartalma. A hasító szervnek egyéb műszáki fel­készültségé, értve nyelezéise, szerkezlete és 60 dobozra való illesztése, vágási vezetése, szó­val kezelése közömbös és lényegéhen csak a delejezés okozta új műszaki hatás a szabadalom tárgya.

Next

/
Thumbnails
Contents