131153. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyagbefecskendező fúvóka

MfgJHenl 1M3. évi február hó lS-én. V" jvf~/f$ MAGTAi KIBÁLYI SZABADALMI BIRÓsAG SZABADALMI LEIRAS 131153. szám. V/d/J. oszály. — D—54M. alapszám. rözelöanyaghefecskendezö" fúvóka. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim. A bejelentés napja: 1»41. évi szeptember hó M. • Németországi elsőbbsége: ÍM«, évi október hó 8. Belső elégésű erőgépekhez eddig alkal­mazott befecskendező fúvókák aránylag hosszúak és nehezek és beszerelésük után az erőgép hengerének tokjából messze ki-5 felé nyúlnak, különösen azoknál a kivite­leknél, amelyeknél a fúvókákat a heng.T oldalfalában rendezik el. Ennek következ­tében nemcsak a gép súlya fokozódott és a berendezés drágult, hin.-m a fúvóka 10 hozzáférhetősége is szenwd '!t Azok a kí­sérletek, amelyekel lefecsivcndező fúvókák imveleinck és súlyának csökkentése végeit eddig végezlek, nem vezettek a kívánt eredményre. 15 A találmány olyan ^fecskendező fúvóka, melynek szerkezeti hossza rendkívül rö­vid, méretei rendkívül kicsinyek és súlya az eddig szokásos súlynak csak törtrésze. A találmány szerinti fúvóka további 20 előnye, hogy oldalt való elrendezés esetén is csak kevéssé áll ki a belső el­égésű erőgép külső falál>ól ós ezért a gép­nek viszonylag nehezen hozzáférhető he­lyein, például V-alakban elrendezeti hen-25 gcrsoroknál a hengerek belső oldalain is nehézség nélkül szerelhető. A találmány szerinti fúvóka további clőiryc, hogy cse­kély mérclei következtében a hőválhízá­sok okozta méretváltozások és így a fú-30 vókában, illetőleg a fúvóka és a gép kö­zölt keletkező feszültségek is szűk halárok közölt maradnak. A hóviszonyok is ked­vezőbbek, különösen ha olyr.n fúvókalcsle­kel alkalmazunk, amelyek szorosan egy-35 másba kapcsolt fúvókarészekből vannak. A találmány szerinti tüzelőanyagbefecs­kendező fúvókának egyenként vagy együt­tesen a következő jellemzői vannak: a) a fúvókának egyik végén a tüzelő­anyagot a fúvókába vezelő tengelyirányú 40 csatornája és másik véglőn a tü­zelőanyagot a fúvókából kivezető fu­ratai vannak és a fúvóka tengelyében, a tüzelőanyagot licvezető csatorna és a tü­ze'.őanya, ól kivé c ő í'u.a'.ok közölt fojtó­vagy zái ó.szcrkezele, például rugóval ter­helt szelepe van, mimellett a fúvóka hosz­sza nem nagyobb, mini amilyen hossz a tüzelőanyagot a fúvókához vezető vezeték­nek megerősítéséhez és a fojtó-vagy elzáró­szerkezeinek a befecskendező furatoktól oly lávo'ságban va!ó elrendezéséhez szük­séges, amelyben a fojtó- vagy elzárószerke­zei a fúvókának az égési térrel szomszédos legforróbb szakaszán kívül esik'; b) a fúvóka hosszirányú mérete akkora, hogy a belső elégésű erőgép szokásos hűtőköpenyén áthatoló furatban való el­rendezésekor a fúvóka a hűtőköpeny kül­ső falából csak a tüzelőanyag hozzáveze- 60 léséhez szükséges cső csonkjával áll ki. A rajzban a találmány egyik példakénli kivileli alakjai lünletlük fel* Az 1. ábra a hengerköpenybe szereli fúvókát oMaliié/elben, a hengcii és a hen­gerfejei hosszmetszetben, a 2. ábra a fúvókái hosszmetszetben tűn­leli fel. Az 1 ábrában —a-- a belső elégésű erő­gép hengeiér.ek oldalfala, melyben vizhü

Next

/
Thumbnails
Contents