130953. lajstromszámú szabadalom • Dugattyú belső elégésű erőgépekhez

Megjelent 1943. évi január há 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEIRAS 130953. szám. V/d/2. osztály. — K—15415. alapszám. Dugattyú belső égésű erőgépekhez. Rammer István György gépszerkesztő, Middleton (Anglia). A bejelentés napja: 1941. évi március hó 6. — Nagybritanniai elsőbbsége: 1940. évi június hő 27. A találmány belső égésű erőgépekhez való dugattyúkra vonatkozik és a 128083. 1. sz. és a 128084. 1. sz. szaba­dalmaim szerinti dugattyúkkal megol-5 dott feladat megoldásának egy változa­tára vonatkozik. Az említett szabadal­mak célja a melegnek a dugattyú pa­lástjától és a dugattyúgyűrűktől való tá­voltartása és ezzel, egyéb előnyök mel­lő lett, kielégítő kenés biztosítása. A találmány szerinti dugattyúnál a dugattyú test és a dugattyúpalást külön részekként készülnek, amelyeket a du­gattyúcsap tart össze és a két rész kö-15 zötti körülfutó illeszkedés a dugattyú­gyűrűk és a dugattyú fedőlapja kö­zött van. Ebből folyólag a dugattyú­gyűrűk a dugattyúpalástban vannak, amelyet a dugaltyútest melegétől az il-20 leszkedés, azaz: a két rész közötti kor­látozott érintkezés véd meg. A két részt rugalmas kapcsolat tö­mítheti és előnyös a dugattyúgyűrűk felett L-kercsztmetszctű gyűrűt alkal-25 mazni, végül hengeres résszel (az »L« felfelé álló szára), amely az égési térig nyúlik, a dugattyúgyűrűk felé elillanó; forró gázok elleni járulékos védelem­ként. 30 A találmány szerinti kivitelnél a du­gattyúpalást könnyű ötvözetből készül­het és kiugrásai a dugattyúcsap részére igen keskenyek lehelnek, mert csupán csak a palást tömegerőinek kell ellent-35 állniok. A hajtóerő a rendszerint acél­ból készült dugattyútesten levő szemek révén adódik át a dugattyúcsapra. Ajánlották már belső égésű erőgépek dugattyúját két részből, nevezetesen fe­dőlapból és palástból készíteni és eze- <o ket a dugattyúcsap segítségével össze­fogni, de ekkor a dugáttyúgyűrűk a fe­dőlapban voltak és így ki voltak téve a fedőlapból érkező hőnek, úgyhogy a hő nagymértékben ezeken át osztódott 45 szét a dugattyú falazatára. A rajz a találmány két kiviteli pél­dáját tünteti fel, mégpedig az 1. ábra & dugattyúnak a tengelyen átt vett metszete a henger egy részével. 50 a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra II—II vonala mentén, a 3. ábra eltérően kivitt fedésű du­gattyú metszete. Az 1. ábrán a könnyű ötvözetből való 55 — 1— henger-burkolainak —2— kiöm­lési nyílásai és —3— levegő-beömlési nyílásai vannak. Az — 1— burkolat és az ehhez csavarolt —4— acélbélés kö­zött van az —5— víztér, amely a —2— 60 kiömlési nyílások alá is lenyúlik. A —6— fúvóka a —4— bélésen át­nyúlva a hengerfej —7— betétje al­kotta térbe nyúlik bele. A dugattyú —8— fedele olyan kialakítású, hogy a 65 ;—7— betéttel összeműködik és gyűrű­alakú örvény-teret és égési teret léte­sít. A —8— fedél kerületén van a—9— dugattyútestre hegesztve, csavarolva, vagy egyéb módon erősítve, a dugaty- 70

Next

/
Thumbnails
Contents