130946. lajstromszámú szabadalom • Féltalp lábbelihez és eljárás annak előállítására

Megjelent 1043. évi január hó 15-én. MAGYAR KIEiLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130946- szám I/bl osztály.•'— B—15328. alapszám. Féltalp lábbelihez és eljárás annak előállítására. Bíró ístvánné bőrkereskedő és Tóth László cipész, Szombathely. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 17. A háború okozta ciptalphiány beköveli­kezese óta ennek pótlására sok mindenféle megoldással kísérleteztek, azonban olyan megoldás, amely a háború előtti cipőtalp 5 hármas jótulajdonságát, a vízhatlanságot, hajlékonyságot és tartósságot egyszerre érte volna el, mindezideig nem ismeretes. A találmány a fenti hármas jótulajdom­ságüt egyszerre oldja meg, éspedig hullar 10 dékbőrők, azaz olyan bőrök felhasználá­sával, amelyek még tekintélyes mennyi­ségben állanak az ország rendelkezésére és amelyek eddig vagy felhasználatlanul kárba vesztek, vagypedig olyan helyen at-15 kalmazták őket, ahol pótlásukról könnyebb gondoskodni. Járótalpnak különösen alkaf­mas talpbőrhulladék a szakmában kernt­stanz vagy kruponhulladék néven ismert anyag, vagypedig a gépszíjak kiszabásá-20 nál eleső hulladék. Az előbbit mint talp*-­bőr szabási és kivágási kruponhulladékot lehet igényelni az Anyaggazdálkodási Hi­vataltól, illetve a Lábbeli Központtól. A járótalpat alkotó talpbőrhulladékdarabok 25 összetartását és a talp vízhatlanná tételét szolgálja a járóitalpra kerülő alaptalp, amelyet hengerelt cséres disznó- Vagy mar­hahasításból, továbbá talpbéléshulladékból készíthetünk, s esetleg felhasználhatjuk e 30 célra azokat a gépszíj végekről való hulj­ladékbőröket is, amelyet a gépszíjvégek összeragasztása, illetve összevarrása előtt, a szíj keresztmetszetének egyenletessé té­tele miatt vágnak le. A találmány értelmében pl. úgy készíti- 35 hetünk féltalpat, hogy egy rétegű, Vagy több rétegekben egymásra ragasztott talpj­bélés hulladékra (hasszél talpbélés hullaJ-dékra), mint alap talp ria ragasztjuk és/vagy szegezzük vagy varrjuk a talpbőr szabási 4 0 és kivágási kruponhulladékdarabokból álló járóítalpat. Az alaptalp és a járótalp egyenlő nagyságú. Az alaptalpat, mielőtt a járótalpat ráragasztanánk és/vagy szet­geznénk vagy varrnánk, pl. a cipészszaki- 45 mában ismeretes »Agó«-v.al vízhatlanítjuk. Az alaptalpat készíthetjük még hengerelt cseres marha- vagy sertésbasításbój. vagy esetleg a gépszíjvégekről levágott hullai­dékdarabokbéll. Ha az alaptalpnak fel- 50 használt hulladékbőr az alaptalpnál kisebb, akkor az egyes rétegeket több darabbé(l készítjük, ügyelni kell azonban arra, hogy a kisebb darabok végei az egyes rétegelíf­ben ne kerüljenek egymás fölé, mert ez 55 a talp vízállóságát nagyban csökkenti. A járótalpat különböző alakú talpbő-r szabási és kivágási kruponhulladékból, vagy pedig gépszíj:-hullad!ékból állítjuk össze. Az egymás mellett fekvő darabokat, ilj- 6o letve azok széleit gondosan illesztjük egyu máshoz. A nagyobb igénybevételeknek kii­tett helyeken, mint pl. a féltalp orrán és végén ferdén illesztjük össze a részdarai­bokat. A rajz példaképen olyan megoldást isj­mertet, melynél az alaptalp az —1— és —2— talpbéléshulladék rétegekből készült, 65

Next

/
Thumbnails
Contents