130936. lajstromszámú szabadalom • Eljárás halogénlakktámok előállítására

Megjelent 1943. évi Január hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130936. szám. IV/h/1. (IV/h/2.) osztály. — T—6798. alapszám. Eljárás hiilogéiilaktáinok előállítására. Temmler-Werke Vereinigte Chemische Fabriken Hermann Temmler, Berlin-Johannistahl A bejelentés napja: 1941. évi december hó 19. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi január hó 14. A laktámok nagyrészt vízben oldható ve­gyületek és gyakran kitűnő hidrofil tulajt-' donságuk van, úgyhogy gyógyszerek oldási közvetítőjeként alkalmazhatók. A laktál-5 mok gyógyászati tulajdonságaira vonatkozó kevés ismert adatból kitűnik, hogy az összes laktámok, amennyiben gyógyászati hatásuk egyáltalában van, nagyobb ada­gokban nagyobb vagy kisebb mértékben 10 jelentkező görcshatást, vagypedig benulási jelenségeket idéznek elő. Behatóbb kísérletek azt mutatták, hogy az izoximok gyakorlati alkalmazása kol­lapszus elleni szerként nem jön tekitetbe, 15 ámbár egyes laktámoknál a légzést serkentő hatást észleltek. Ugy találtuk, hogy ha a laktámok nux­lekulájába helyettesítőként halogént vi­szünk tie, gyógyászatilag nagymértékben 20 hatékony vegyületeket kapunk, melyek a gyógykezelésben rendkívül előnyösen hasz­nálhatók. Míg pl. a kapronsav laktam ja, a pentametiléntetrazollal összehasonlítva közel hatástalan, a klórkapronsav laktám-25 jának legalábbis azonos előnyös tulajdon.­ságai vannak, mint a pentametiléntetrazol­nak. Példa: 80 cm3 tömény kénsav és 400 cm 3 ben«. 30 zol elegyéhez fokozatosan, keverés és jéggel való hűtés mellett, 56 g klórciklohexanon­nak 600 cm3 benzolban, valamint 380 cm 3 mintegy 6°/o-os benzoics nitrogénhidrogén­savban való oldatát adjuk. Miután az ol­datot teljesen hozzáadtuk, a reakciós elegyel 35 még néiiány óráig keverjük és ezután a benzolos réteget elkülönítjük. A kénsavas réteghez óvatosan jeget adunk és állandó keverés mellett nátronlúggal semlegesítjük. A semleges oldatot kloio.ormmal többször 40 kivonatoljuk, majd meglúgosítjuk és klo­roformmal kimerítően kivonatoljuk. Ná­" triumszulfáttal való szárítás és a kloroj­form elpárolog tatása ulán a klórkaprolak­támot kapjuk, n ely 10 mm nyo.i ,á on 165— 45 170 C°-on deszlillál át és színjejen krislá­lyók alakjában kristályosodik ki. 190 CMg további utópárlat megy át, mely azonban csupán részben kristályosodik. A klórka­prolaktám benzinből 92 C° olvadáspontú 50 durva, jól kialakult kristályokban kristá­lyosodik ki. Szabadalmi igénypont: Eljárás halogénlaktámok előállítására, melyre jellemző, hogy ciklusos ketonok!- 55 nak, illetve azok oximjainak vagy amino* zsírsavaknak halogénszármazékait a meg­felelő laktámokká alakítjuk át. Felelős kiadó: dr. ládoméri SZMEETNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. .,JÖVÖ" Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX.. Krkel-u. 17. Tel.: Í52-27S. Fel. vez.: Demjén Fereno

Next

/
Thumbnails
Contents