130935. lajstromszámú szabadalom • Húsörlő és eljárás házának, illetve csigatengelyének előállítására

ent 1943. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130935. szám. XVIII/a. osztály. — T—«737. alapszám. Húsőrlő és eljárás házának, illetve csiglateingelyénefe előállítására. Tarnay Kálmán oki. gépészmérnök, Salgótarján. A bejeleniés napja: 1941. évi szeptember hó 22. Ujabban a húsvágógépek házait és ícsigatengelyét könnyű fémből, célsze­rűen alumíniumból készítik. Az alábbi leírásban alumíniumon níás könnyű íé-5 mek és ötvözetek is értendők. Ily húsvágógépeknél az alumíniumból való csigatengely az ugyanazon anyag­ból való ház csapágyában forog, ami idő előtti kopással jár. io E "nátrány elkerülésére a találmány a húsvágógép házába, a csigatengely csapágya helyén, acélból való persely beágyazását javasolja. Ez a beágyazás úgy történik, hogy az alumíniumházat 15 az acélpersely köré öntik, miközben a persely az öntőforma magjára vat n húz­va. Az alumínium és az acél különböző hőtágulási együtthatójára tekintettel a persely hosszirányban fel van hasítva. 20 Hogy a persely az aiuminmmóntvény­ben jói megfogódzék, szélei ki "vannak hajlítva. Húsvágógépeknél a késcsillag és a lyuggatott tárcsa, tudvalevőleg, a csiga-52 tengely csapján van ágyazva. Alumíni­umcsigákba eddigelé acélcsapot csava­roltak, ami menetváj ást tett szükséges­sé. Az ezzeí járó hátrányok elkerülésére, a találmány szerint, az alumíniumból 30 való csigatengely az acélcsap köré van öntve. A hústárcsa elforgását eddigelé a ház homlokfalába fúrt lyukba erősített csapszög gátolta meg. Alumíniumházak-35 nál e munkák különös nehézséggel jár­nak. Ezieknek elkerülésére a csapszeg, a találmány szerint, a húsvágógép há­zával egybeöntött. A mellékelt rajz a találmány példaké­pem'kiviteli alakját szemlélteti,. 40 Az 1. ábra a húsvágógépen át vett, függélyes metszet. A 2. ábra részletrajz. — 1— a húsvágógép háza,—2— a csi­gatengely, mely — célszerűen — kétme- 45 netű és elől, a fel nem tüntetett kés­csillag felvételére —10— vájata van. A —2— csigatengelynek hátsó vége — 3~. csapágyában forog, amefybe a —4— acélpersely van ágyazva. A —2— esi- 50 igatengély mellső végébe a —8— acél­csap érdes vagy rovátkáit —7— vége be van süllyesztve. A —8— csap rész a lyuggatott tárcsa felvételére való, míg a négyszögletes —7— rész la késcsilla- 55 got ágyazza. Mind a —4— acélpersely­nek, mindpedig a —7, 8— acélcsapnak az —1— alumíniumházba illetve a —2— csigatengelybe ágyazása körülöntés út­ján történik. A —4— acélpersely, öntés 60 közben, az öntési magra van húzva. A —'4— acélperselynek tengelyirányú —5— hasítéka van (2. ábra.) Elmozdu­lásának meggátlására a hasítékát két­oldalt határoló szegélyek végei —6— 65 dudorokká vannak kihailítva. A —'6— dudorok kapaszkodó felületeket alkot­nak, melyek körülöntésnél jól az alumí­niumöntvénybe ágyazódnak.

Next

/
Thumbnails
Contents