130878. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárokhoz való láncnélküli hajtómű

Megjeleni 1943. évi január hő 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130878. szám XX/c. osztály. — L—8552. alapszám.' / Kerékpárokhoz való láncnélküli hajtómű. Lahn Fritz, elektrotechnikus, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi november hő 3. — Németországi elsőbbsége: 1949. évi november hó 11. Ismeretesek olyan kerékpár szerkezetek, melyeknek hajtóműve lánc nélkül készült és amelyeknél a kerékpárt az elülső klerék agyán vagy a hátsó kerék agyán elrendezett 5 lábítóval hajtják. A lábító forgattyúja és laz agy közé átteleli művet, rendszerint hajtó-, kerekes hajtóművet iktatnak. Ezek a megoldások a gyakorlatban nem váltak be. Eltekintve attól, hogy felépítésük 10 részben bonyolult, hátrányuk az ÍF, hogy a hajtóműve] ellátott kerék leszerelése, amine" például a köpeny megsérülésekor van szük­ség és ja hajtómű szétszerelése, nehézkes munka és csak különleges szerszámokkal, 15 rendszerint csak műhelyben végezhető el. Emellett a lábító elhelyezése is olyan, amely a kerékpár hlajtását nehézkessé teszi. A találmány kerékpárok láncnélküli haj­tóművére vonatkozik, melynek lábítója a 20 hátsó keréikagyon van elrendezve, és amely­nél a fenti hátrányokat kiküszöböltük. A találmány annak az ismert hajtószerkezet­nek a továbbfejlesztése, amelynél a kerék­pár keretén megerősített, a lábító forgaty-25 tyúit hoídozó elemen előtét -van elren­dezve, amely egyrészt a lábító tengelyén levő fogkoszorúval, másrészt a kerékiagyon levő fogkoszorúval kapcsolódik. A talál­mány szerinti tökéletesítés abban van, hogy 30 az előtéttel kapcsolódó, fogaskerék és oly csapágy, amely a lábító tengelyét az elő­tétet hordozó tokkal szemben megtámaszt­ja, a lábító tengelyén elcsúsztathatóan és arról lehúzhatóian van elrendezve. 35 A- találmány szerinti szerkezetet célsze­rűen úgy alakítjuk ki, hogy a lábító tenger lyén elrendezett valamennyi elem', tehát a két lábító, a csapágy, a fogaskerék és a záró kerék, köztartói darabok közbeikta­tásával, elcsűsztathlatóan vannak egymás 40 mellett elrendezve. Az előtét tokja oly pi­henőbe nyúlhat, amely a kerékagyból ki­álló, például tárcsaalakú, vagy sugárirányú elemekből ós az elemiekkel együttműködői, a kerületen elrendezett koszorúból van 45 Ha a sugárirányú tagot például az agy hosszának közepén rendezzük el, úgy az; két oly kamra elkülönítő fala lebet, amely kamrák közül az egyik a hajtóművet, ille­tőleg az előtétet, a második pedig !a fékejt 50 tartalmazza. ^A két kamra falán előnyösen kifelé nyúló, agyalakú toldat Van, melyet a kerékpár vázán megerősített bilincs vesz körül és így a hátsó keréknek, e kerék agyának és a hajtóműnek a vázon való 55 ágyazását lehetővé teszi. A találmány szerinti berendezés rendkí­vül egyszerű. így nemcsak1 a hajtómű fel­építése egyszerű, hanem; a hátsó keréknek _ és agyának a vázon való megerősítése is. 60 Az egész hajtómű cjsekely számú ós egy­szerű alakú alkatrészből van, melyeknek összeszerelésekor nincs szükség különliq­ges illesztő munkára, hanem az alkatrészek egymás mellé sorakoRtatbiatók és méretük 65 összeszerelt állapotban az eddig szokásos agy méreteit nem haladja meg. Az egész hajtómű, beleértve iaz agyat és a kereket, a vázon két fogással erősíthető : meg, illetőleg arról leszerelhető. Evégből csupán 70

Next

/
Thumbnails
Contents