130843. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőtermelő anyag előállítására

& Megjelent 1943. évi Január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI (JBfflí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRÄS 130843 szám IV/hl. osztály. — N—3559. alapsraám. Eljárás hőtermelő anyag előállítására. Nárai József művezető, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 10. A találmány eljárás hőtermelő anyag előállítására. Lényege az, hogy finom vas-, előnyösen acélreszeléket, porított mangánércet, természetes vagy mangán-5 peroxid alakjában, mangánklorí dot, klórkálit, vas^ és/vagy rézszulfátot, nátriumkloridot, valamint cinkport ösz­szekeverünk, a keveréket megnedvesít­jük, "majd hőbehatásnak tesszük ki, a 10 hobehatás következtében helyenként cso­mókba összeálló anyagot őröljük vagy zúzzuk és az így nyert porított anyagot légáteresztővé lett samottedényben, tex­til- vagy más hőszigetelőanyagból ké-15 szült tartályban tároljuk. Hőfejlesztés céljából a tartályban levő anyaghoz vi­zet töltünk és kézi vagy mechanikai úton elkeverjük. Ekkor hőfejlődés indul meg, mely hőt a tartály falán át külön-20 böző, pl. gyógyászati, ipari, háztartási stb. célra hasznosíthatunk. A találmány szerinti anyag egyszeri vízhozzátöltésre 40—120° C hőt ad le 3—24 órán át aszerint, hogy mennyi le-25 vegőt juttatunk a tartály belsejébe. Ugyanazt az anyagot többszöri viz­hozzátöltéssel többszöri hőfejlesztésre is alkalmazhatjuk. Az eljárás egyik példaképeni fogana-30 tosítási módja a következő: 60—80 súlyrész acélreszeléket. 10—20 „ mangánércet (mangán­peroxidot), 10—20 „ mangánkloridot, 35 5—10 „ klórkálít 5—10 súlyrész nátriumkloridot, 5—10 „ vas és/vagy rézszul­fátot és 5—10 „ cinket porított alakban összekeverünk, meg 40 nedvesítünk és a keveréket cca. 10 per­cen át 50—100° C hőmérsékletnek tesz­szük ki. A hobehatás következtében az anyagból a vízpárát kiűzzük és ily szá­raz állapotban az hosszabb ideig tárol-45 ható. A hobehatás következtében helyen­ként csomóban összeállt anyagot porít­juk és szigetelőanyagból készült tar­tályba tesszük. Melegfejlesztés céljából az így előállított anyaghoz 100 súiyrész-50 • ként 3 súly rész vizet öntünk és ezt az anyaggal pl. rázás útján jól összekever­jük. Az anyagban erős hőfejlődés. indul meg, melyet termofor, folyadék stb. me­legítés céljára használhatunk fel. 55 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás hőtermelő anyag előállítására, azzal jellemezve, hogy finom vas­előnyösen acélreszeléket, mangánklo- 60 ridot, mangánperoxidot, klórkálit, vas­és/vagy rézszulfátót, nátriumkloridot, valamint cinkport összekeverünk, a keveréket megnedvesítjük, majd hő­behatásnak tesszük ki, a hőbehatár 65 alatt helyenként csomókba összeálló anyagot őröljük, vagy zúzzuk s< az így nyert porított anyagot hőszigetelő anyagból álló tartályba helyezve tá­roljuk. 70

Next

/
Thumbnails
Contents