130799. lajstromszámú szabadalom • Eljárás textilpótanyag előállítására gyékénypehelyből

Megjelent 1943. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130799. szám XIV/a/1. osztály. — B—15213. alapszám. Eljárás textilpőtanyag előállítására gyékénypehelyből. Balogh Jenő gazdatiszt, Kis kiinni aj sa. A bejelentés napja: 1941. évi október 14. A találmány eljárás az iparban sokféle­módon alkalmazható textilpótanyag előál­lítására, elsősorban a gyapot pótlására. Az eljárás terméke alkalmazható a val-5 taipiarhan, a vatelin előállítására, a kárpi­tos- és kézimunkaipiarban tömő és töltő­anyagnak, valamint a paplangyártásnál, magában vagy egyéb rostokkal és hulladé­kokkal, pl. vatlahulladékőkkal, lextühul-10 ladékokkial keverve. Az eljárás terméke préselt állapotban hiasznjálliató, mint fojtás a lőszergyártás­ban, a posztógyártás adaléka gyanánt, a kialaptompokra stb. 15 A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a szélestevelű gyékény (Typha lati­folia) és a keskenylevelű gyékény (Typha angusüfoUa) gyapoliszerű pehelylermését (népies nevén sás buga, buzogány, stb.) a 20 textiliparban szokásos módon kártoljuk. A kártolás a szükség szerint egyéb textil­nyersanyagokkal pl. vattahulladékokkal ke­verten történhetik. Bár a kártolt termék is sokféle célra 25 minden további nélkül alkalmazható pl. tömőanyagnak, vattiapótléknak, magában vagy keverten, további műveletként lúgo­zással és eny vezessél is javíthatjuk s vé­gül még pl- formákba való sajtolással tö­möríthetjük is. 30 Az említett gyékényfélék termését cél­szerűen száraz, állapotban vetjük alá a találmány szerinti feldolgozásnak. A lúgozás langyos vízzel vagy pl. szódá­val gyengén lűgosított vízzel történhet. 35 Az enyvezés akként hajtható végre, hogy enyvnek híg vizes oldatával permetezzük az anyagot. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás textilpótanyag előállítására, az- 40 zal jellemezve, hogy gyékény feles égek pehelyszerű termését, célszerűen száraz állapotban, kártolási műveletnek vetjük alá-2. Az 1. igénypont szerinli eljárás tovább- 45 képzése, amire az a jellemző, hogy a kártolt terméket még lúgozzuk és eny­vezzük is. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás kivileli módja, azzal jellemezve, hogy az 50 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárással kapott terméket még tömöri tjük, pl. for­mákba való sajtolással. felelős kiadó: dr. tadoméri SZMfiRTNtK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ..JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet. Budanest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vea.: Demiéu Férem»

Next

/
Thumbnails
Contents