130761. lajstromszámú szabadalom • Derékalj, főleg betegágyakhoz

enl 1943. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 130761. iszám. XVIII/ie. osztály. — G—9312. alapszám. Derék'alj, főleg betegágyakhoz. özv. Gencsy Ödönné háztartásbeli, Baja. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 24. A találmány derékalj (matrac) vagy de­rékaljrész, főleg betegágyakhoz,, amely le­hetővé teszi, különösen tehetetlen, nem mozdítható, súlyos betegek vagy gyermek-5 ágyas nők ápolásához az ágytálnak a be­teg zaklatása és nyugalmának zavarása Anél­kül, alatta való elhelyezését és kicserélését. Ez a találmány, lényegileg, abban van, hogy a díerékalj középen, az ágytál fel­io vételére alkalmas, felül nyitott üreggel van ellátva, mely oldalról, az ágy tál kezelése végett, könnyen hozzáférhető. Ennek egy célszerű megoldási módja szerint a derékalj két rétegből, a felső vé-15 konyább, egész szélességében összefüggő ós csak a középen kerek, vagy elliptikus nyílással ellátott rétegből és az; alsó vasta­gabb, két darabból összetett rétegből áll. Ebben van az ágy tálat befogadó, üreg s 20 evégből a nagyobbik darab U-alakúra van kivágva, a kisebbik dlajab pedig olyan ala­kú és nagyságú, hogy a kivágást részben kitölti s egyben oldalról elzárja. Háromrészes derékaljnál, természetesen, 25 csak a középső derékalj párnát kell a le­írt módon kialakítani. A mellékelt rajzon egy ilyen derékalj párnát mutatunk be, mégpedig az 1. ábrán felülnézetben, 30 a 2. ábrán pedig függélyes (A—B) met­szetben a kiegészítő betétdarab elhagyá­sával, a 3. ábrán pedig az ilyen derék'aljjat felszerelt, egész nyoszolyát látjuk távlati 35 ábrázolásban. 1 jelöli a felső, különállói, két kivágás­sal ellátott párnaríészt, mely — a szoká­sos módon — lÖszőrrel vagy effélével, esetleg tollal lehet töltve, adolt ©séfben ehelyett, kívánatra légpárna is alkalmaz- 40 ható. Az alsó díerékalj rész az iU-alakura ki­vágott, nagyobb 3 darabból és az ennek nyílását elzáró 4 kitöltődarabból áll (ez utóbbit az 1. ábra részben kihúzott hely- 45 zetben is, szaggatott vonalakkal ábrázol­ja). A két darab által közrezár t: belső 5 üregben foglal helyet a 6 ágy tál. A felső 1 párnán, vagy az erne esetleg alkialmazott védő, vagy szigetelő huzaton 7 50 fülek, vagy zsinórhurkok vannak, melyek az alsó >3 derékalj darabon levő 8 gom­bokra gombolhatok. Ehelyett termé­szetesen tetszőleges más rögzítőieszközöket is alkalmazhatunk. 55 A találmány szerint kialakított, középső derékaljpárna, a 3. ábrán látható módon, két közönséges 9, 10 derékaljrész között fekszik. A találmánybeli szerkezet további töké- 60 Ietesbbítése végett, célszerű még a derék­alj alsó 3 rétegében kialakított, az ágytál bevezetésére valói csatorna falait, valamint esetleg a 4 betétdarab külső falait is lehe­tőleg sírna felületű és könnyen sikló sző- 65 vettél (pl. selyemmel) borítani, hogy a 4 hetétttarab kihúzása és beiolása ne okoz­zon nehézséget. Lehet továbbá ezeket a falakat fémes, vagy nem fémes, de mindenesetre rugal- 70

Next

/
Thumbnails
Contents