130725. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízkő képződésének meggátlására, illetve a vízkő eltávolítására

Megjelent 1943. évi január hó 2-aw. KAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130725. szám. V/e/2. osztály. — P—9941. alapszám. Eljárás vízkő képződésének meggáílására illetve a vízkő eltávolításaira. Perger Ödön szeszgyárvezető, Nagydorog. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 1. Az eddig ismeretes vízkőgátló készü­lékek és vegyszerek — pl. szóda, am­tooniák, iszapelválasztók, viilamosáram stb. — csupán mérséklik a vízkő kép-5 ződését. A találmánjr célja a vízkőlera­kódás lehetőleg teljes meggállása. A találmány szerint a Betulaoeae fa­családhoz tartozó iának, különösen az égerfának (alnus), főként a hamvas io égerfának (alnus incana) a kazánvízhez történő adagolása a vízkő lerakódását meggátolja, illetve a vízkövet eltávolít­ja. Az égerfa a vízhez, a gőzfejlesztő, melegvíz előállító berendezés, kazánok 15 vízterébe közvetlenül adagolható, vagy­pedig az égerfa vizes kivonata, vagy nyomás alatti kilúgozással kapott ter­méke. Gőzkazánoknál, vízzel való töl­tésükkor a vízbe nagyobb darabokban 20 adagoljuk a fát, de úgy, hogy azok a gßz szabad eltávozását ne akadályoz­hassák. A tapasztalat azt mulatta, hogy egy gőzkazánnál, melynek fűtőfelülele 42 m3 és 16 német keménységi fokú 25 víznél egy fél évre, óránként 10—12 q gőztermelés mellett, minden m2 fűtő­felületre kb. 1 kg égerfára van szük­ség. Nagyobb adagolás a régi vízkő lúl­erős megbontását okozhatja, ami miatt 30 gyakori iszapfuvatás vagy kazánmosás válhat szükségessé. A felhasználandó égerfa mennyisége tehát főként a fűtő­felülettől, a gőzfogyasztástól és a víz keménységi fokától függ, illetve attól, hogy milyen mértékű és természetű a 35 kazánban már előzőleg lerakódott víz­kő. A felhasználandó mennyiséget né­hány próba után könnyen meg lehet ál­lapítani. A kívánt hatás néhány héten belül már észlelhető. 40 Égési motoroknál, ahol a hűtőtér ki­csi, nem használjuk az égerfa darab­jait, hanem nyomás alalti kilúgozás ter­mékét. A találmány szerinti eljárással a víz-45 kő lerakódásai meggátoljuk és így a kazánok korai repedését, elavulását is és a tüzelőanyag kihasználásának fokát lényegesen emeljük. Égési motoroknál egyenletes, jó hűtést érünk el, a henger- 50 fejek nem melegednek túl és nem re­pednek. Az égeriából kilúgozott anyag homok­szerű, elmosható ülepedést ad, amely a vízben csaknem teljes egészében visz- 55 szamarad és így hosszú időn keresztül nem kell pótolni. A kazán fémanyagát nem támadja meg. Az égerfa darabok nagysága nem be­folyásolja lényegesen az eredményt. Ke- 60 reskedelmi forgalomba préselt dara­bok, vagy maga a vizes kivonat is ke­rülhet. A találmányban említett égerfa alatt nemcsak az alnus alcsaládba, ha­nem minden a Betulaoeae főcsaládba 65 tartozó fa értendő.

Next

/
Thumbnails
Contents