130711. lajstromszámú szabadalom • Berendezés képlékeny fóliákból a tengellyel párhuzamos spirálalakú borításoknak villamos vezetőkön való elállítására

Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130711. szám. VII/j. osztály. — H. 11131. alapszám. Berendezés képlékeny fóliákból a tengelyivel párhuzamos spirálalakú borításoknak villamos vezetőkön való előállítására. Patentverwertungs - Gesellschaft mit beschränk­ter Haftung „Hermes" Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: lilái, évi május hó 29. — Németországi elsőbbsége: 19á0. évi május hó 29. Műanyagokból készült és meleg álla­potban képlékeny fóliák ismeretesek. Ilyen fóliáknak villamos vezetők borításaként való alkalmazását megkísérelték. Nevezete-5 sen az eddig majdnem kizárólag alkalma­zott, csavarvonal alakban tekercselt borítá­sokat a tengellyel párhuzamos spirálalakú borításokkal igyekeztek helyettesíteni. A borítás e módjának előnye többek között 10 abban van, hogy az előállítást nem korlá­tozza a forgó részek mozgása, mely forgó részekre feltétlenül szükség van, ha villa­mos vezetőkre szalagokat csavarvonal alak­jában kívánunk feltekercselni és hogy a 15 borítás kevesebb anyaggal tömíthető, mint az ismert eljárásoknál. A szigetelőszalag szélessége a vezetők többszörös borításá­hoz használható ki és így a labirinttömítés­hez hasonló tömítést érhetünk el. Ismerete-20 sek már papirosszalagokból készült oly borítások, amelyeknél a szalag a villamos vezető tengelyével párhuzamosan és egy­ben spirális vonal mentén halad, ezekkel azonban a kívánt eredmény nem volt elér-25 hető, még pedig valószínűen a papíros me­revsége miatt. Ismeretes oly eljárás is, amelynél a sza­lagokat a borítandó és adott esetben csa­varvonal formájában kialakított test köré folytonosan vagy lépésenként helytálló és 30 csavarvonal mentén mozgatott mechanikus vezetékekkel fektetnek a vezetékre. Ehhez az eljáráshoz olyan készüléket használnak, mely lényegében hosszú hengeres rúdból áll, mely rúd palástjába csavarvonal alak- 35 jában haladó hornyot martak. A készülék üzemében a szalagot a borítandó vezetékre egyik élével felragasztják és e ragasztási hely mögött a szalag a vezetékkel együtt a fent említett horonyvezetékbe fut. Ezután 40 a vezetéket a rúd belsejében lévő furaton áthúzzák, miközben a szalag teljes széles­ségével a vezetéken fekszik. Az eljárás fo­ganatosítása közben a szalag egyes menetei közé ragasztóanyagot visznek. 45 Ezzel szemben a találmány oly berende­zés, amellyel fóliából előállíthatók ugyan­olyan borítások, mint a fent említett beren­dezéssel, előállíthatók azonban ragasztó­szerek nélküli borítások és üreges csövek 50 is, amelyekben a fólia keresztmetszetben spirális alakjában helyezkedik el. A talál­mány szerinti berendezés lényege oly fű­lött fúvóka, melynek csökkentett belső súrlódó felülete mentén elvezetjük a kép- 55 lékennyé tett, például melegített fóliát a villamos vezetővel együtt, vagy anélkül és a fóliát a vezetőre visszük, vagy ha csupán

Next

/
Thumbnails
Contents