130689. lajstromszámú szabadalom • Villamos szerszám malomkövek utánverésére és élesítésére

Megjelent 1942. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130689. szám X/i, (VH/g.) osztály. — S. 18775. alapszám. Villamos szerszám malomkövek utámvere sere és élesítésére. S. A. Simbi, cég, Turin. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 24. — Olaszországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 22. A malomkövek hatásfoka tudvalevőleg csökken, amikor a felület barázdái elkop­tak. A malomkövek felületét időnként te­hát utánélesíteni, illetve utánverni kell, 5 amit a molnár úgy végez, hogy a felületet alkalmas kalapáccsal munkálja meg, mely tulajdonképen hosszú nyelén kalapács­szerűén megerősített véső. A felület meg­munkálása hosszadalmas és fárasztó munka, 10 mely a molnár bizonyos ügyességét is megköveteli. A találmány célja a leírt hátrányokat oly villamos szerszám alkalmazásával megszüntetni, melynél a vésőt pl. a 2.223.895 15 sz. amerikai szabadalmi leírás szerinti vil­lamos kalapács működteti. Avégből, hogy a véső saját tengelye körül el ne fordulhas­son, a szerszámtartón oly hüvely van al­kalmazva, melynek két átmérőirányban el-20 lentétes oldalakon elrendezett hasítékaiba harántpecek nyúlik. K peceknek a hüvely­ből kinyúló végein rugók támadnak, me­lyek másik végükön a hüvelyen elrende­zett toldatokon vannak rögzítve, mi&ltal 23 a szerszám állandóan a rugós pöröly törő szerszáma ellen van nyomva. A rugós pöröly a fejrész furatában a szerszám nyelén van megerősítve, mely furat tengelye a nyél tengelyével oly szöget 30 zár be, hogy kényelmes munka legyen le­hetséges. A mellékelt rajz a találmány szerinti vállamos szerszám egyik példaképem kivi­teli alakját szemlélteti, még pedig az •1. ábra a pörölyt elölnézetben, a 35 2. ábra oldalnézetben, míg a 3. ábra egy részlet nagyobb léptékben. A rajzon az —1— nyél külső végén a —2— fejrész van elrendezve, melyet a —3— bevágás tengelyirányú sík mentén 43 átlóirányban oszt ketté. A —2— fejrészben oly széles furat van kialakítva, melynek tengelye a nyél hossztengelyéhez lejt. E furatban van az —5— csavarok révén a villamos —4— pöröly rögzítve, melynek 45 —6— tokja van. A szerszámtartóra a —7— hüvely van csavarolva, melyben a —-8— véső tengely­irányban eltolhatóan van elrendezve. A véső nyelét a —9— rugók szorítják a törő-szer- 50 számra, mely rugók a véső szárán átveze­tett —11— pecken vannak rögzítve, mely a hüvely külső végén kialakított hosszúkás hasítékokba nyúlik. A —12— árambevezetőhuzal az —1— ">'"' nyél tengelyirányú furatán halad keresz­tül, mely nyélen a —13— kapcsoló is el van rendezve. A törőeszköz lökete a rugós pöröly ellenrugója feszültségének változta­tásával szabályozható, amennyiben a —14— G ' fedőcsavart többé-kevésbé meghúzzuk. A leírt villamos szerszámot ugyanúgy használjuk, mint a ma használt kalapácso­kat, azzal az eltéréssel, hogy a munkásnak

Next

/
Thumbnails
Contents