130631. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szappan előállítására szappantartalmú vizes oldatokból és szennyvizekből

Megjeleni 1942. évi december hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130631. szám. Xl/e. (XXI/b.) oísztály. — P. 1*199. alapszám. Eljárás sziappan előállítására sziappanlarlsilmíi vizes okiatokból és szennyvizekből. Pauiinyi Ernő, műegyetemi díjas gyakornok, Pestszenterzsébet. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 20. A szappantartalmú oldatot vagy szennyvizet, mely a szappant részint oldva, részint kolloid állapotban tartal­mazza, olyan fémsók oldatával elegyít-5 jük, melyek a kolloid részeket kicsap­ják vagy melyeknek fémalkatrésze a szappan, zsír, illetve olaj savával old­hatatlan csapadékot képez. Ilyen pél­dául legalább 8°/o-os alkaliklorid oldat, io vagy föld alkálifémek, földfémek, nehéz­fémek sóinak vizes oldata. A só vagy sók oldatából annyit adunk a szappan­tartalmú oldathoz, hogy újabb hozzá­adásra csapadék már nem képződik. A 15 csapadékot a folyadékból ülepítéssel, szűréssel vagy centrifugálással választ­juk el. A csapadékot ezután tisztítás céljából ugyanannyi vízzel 60 C° fölé melegítjük, majd annyi kénsavat adunk 20 hozzá, hogy a pH érték 3 alá csökken­jen. A felszabadult szerves savakat a vizes részektől elválasztjuk, esetleg szűr­jük, majd vakuumlepárlásnak vetjük alá. Az így nyert tiszta zsírsavat szóda vagy hamuzsír oldattal elszappanosít- 25 juk. Igénypont: Eljárás szappan előállítására szappan­tartalmú vizes oldatokból és szenny­vizekből, melyre jellemző, hogy aszap- 30 pantartalmú oldathoz vagy szenny­vízhez alkálísók, földalkálifémsók, földfémek vagy nehézfémek sóinak vagy ezek keverékének vizes oldatát adva a szappant oldhatatlan csapadék 35 alakjában leválasztjuk, elkülönítjük a folyadéktól, majd kénsavval felszaba­dítva a zsírsavakat, a vizes résztől el­választva, ezeket vakuumlepárlással tisztítjuk és szóda, ül. hamuzsíroldat- 40 tal újból nátrium-, ill. káliumszap­panná alakítjuk. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNÍK ISTVÁN m.-kir. szabadalmi biró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budanest, IX.. Brkel-u. 17. Tel.: 182-273. Fel. vez.: Demjén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents