130566. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-ketoglukonsav előállítására

Megjelent 1942. évi itecember hó lS-ém. MAGYAR KIRÁLYI ^HSK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130566. szám. JV/h/1. osztály. — H—11167. alapszám. " Eljárás 2-K>;tojgjhik'ons!av előállítására. F. Hoíímann-La Roche & Go. Aktiengesellschaft cég, Basel (Svájc), mint Lockwood Lewis B., Ward Georg E., Tabenkín Benjamin, Peoria (AEÁ), valamint Stubbs Joseph L, Berkeley (AEÁ) és Roe Edward T., Penna (AEÁ), mindannyian vegyészek, jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi június bő 27. — Amerikai Egyesült Államokbeli elsőbbsége: 1940. évi július hó 8. Ketoglukonsavaknak, baktériumok­nak (Aceiobacter gluconicum és sub­oxidans) glukózatartalmú anyagokra való behatásán alapuló képződését már 5 ismételten vizsgálat tárgyává tették (Comp. rend. 102, 1886, 924. lap, Bio­chem. Zeitschrift 280, 1935. 367 lap, Naturwissenschaften 26, 1938, 819 lap). Azt találtuk Imár most, hogy a 2-keío-10 glukonsav rövid idő alatt és eddig el nem ért hozadékkal állítható elő, ha glukóza- vagy glukonáltartalmú tápke­verékeket a Pseudomonas nemhez tar­tozó baktériumokkal beoltunk és az alá-15 merített baktériumtenyészetet oxigén­tartalmú gázok (átvezetése mellett és erő­művi átkavarás (közben növekedni hagy­juk. Bizonyos lesetekben túlnyomás al­kalmazása előnyösnek bizonyult. Az el-20 járás megvalósítására i az alábbi Pseu­domonas-fajták különösen előnyösek: Fluoreszens, Fragii, Graveolens, MjUden­bergii, Putida, Schuylkilliensis, Ven­dreili és Ovális. 25 Az új- ieljárással aránylag igen rövid erjedési időtartam meüett kiváló hoza­dékokat érünk fel. Alkalmazhatunk más szubsztrátumokat is, 'mint glükonátsó­kat, így glukózát vagy olyan szénhidrá-30 tokát, melyek komponensként glukózát tartalmaznak, pl. maltózt, dextrinieket, keményítőt, melaszt, jgabonapépet. A kavarást levegő átfúvatásával, ka­varószárnyakkal, forgó jerjesztőkádak­kal vagy jmás alkalmas eszközökkel hoz- 35 hatjuk létre. Feltétele, hogy a bakté­riumsejlek, a szubszlrálum, a semlege­sítő szerek és a szellőztető gáz közötti bensőséges érintkezés ^biztosítva legyen. A szellőztetésre azért van szükség, hogy 40 a szubsztrátumnak 2-ketoglukonsavvá való gyors oxidálását elérjük. Az átala­kulás fokozott nyomás alkalmazásával gyorsítható. Az erjesztést célszerűen 20 és 50 C° között végezzük; különösen elő-.*45 nvösnek bizonyultak 25—30 C° közötti hőmérsékletek. A reakció számára edé­nyül jénai üvegből való (pl. 101a típu­sú) gázmosópalackok, forgó erjesztődo­bok vagy közönséges függőleges erjesz- 50 tőkádak alkalmasak. A tápközegekei nem korlátozzuk az alábbi példában megadott anyagokra. Kielégítő az erjedés akkor is, ha a karb­amidoh magnéziumszulfátot és kálium-55 foszfátot elhagyjuk, feltéve, hogy a ten­gerikivonat-tápoldat mennyiségét növel­jük. Megfordítva, a tengerikivonat-táp­oldat mennyisége csökkenthető vagy ez az oldat teljesen elhagyható, ha a karb- 60

Next

/
Thumbnails
Contents