130530. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikailag aktív pantoténsav előállítására

MAGTAB KIRÁLYI wS» SZABADALMI BÍRÓSÁG sB^_§ SZABADALMI LEÍRÁS 130530. szám. IV/h/2. osztály, — F. 9464. alapszám. Eljárás optikailag aktív pantoténsav előállítására. I. G. Farbenindusfrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a-M. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 30. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi augusztus hó 10. A pantoténsav, mely a B-csoport vita­minja, az a, Y-dioxi-ß, ß-dimetilvajsav és ß-alanin alkatrészeket tartalmazó amid­szerű vegyület. E vegyületnek aszimmetriás 5 szénatomja van. Ha a szintézisnél d, 1-oc, y-dioxi-ß, ß-di­metilvajsavlaktonból indulunk ki, akkor a d, /-pantoténsavat kapjuk. Ugy találtuk, hogy ezt a racém anyagot könnyen optikai-10 lag ellentétes alkatrészeire bonthatjuk, ha a d, f-pantoténsav kininsóját állítjuk elő és ezt a részleges racemátot frakcionált kris­tályosításnak vetjük alá. A nehezebben ol­dódó vegyület az í-pantoténsav sója, mely-15 bői a sav könnyen tiszta alakban elkülönít­hető. A könnyebben oldódó kininsóból a d-pantoténsavat a kinin eltávolítása révén kapjuk. A természetes pantoténsav brucin­sóját már előállították. Ez azonban amorf 20 mint a pantoténsav összes eddig előállított sói és származékai. Meglepő volt tehát, hogy a kininsó, mely a pantoténsav első kristályosítható származéka, oly .jól kris-25 tályosodik, hogy az optikailag ellentétes vegyületek elkülönítése lehetővé válik. A só jó kristályosodóképessége folytán nem kell tiszta d, /-pantoténsavból kiindulnunk, a d- és /-pantoténsav kininsói a szintézis 30 folyamán nyers termékekként előálló szennyezett oldatokból is előállíthatók. A kininsók előállítása végett pl. vagy a szabad savhoz az alkaloidnak számított mennyiségeit adhatjuk, vagy pedig a pan­toténsav sóit a kinin sóival hozhatjuk re- Jd akcióba vagy továbbá a pantoténsav észte­reit kininnel elszappanosíthatjuk. Példa: 2 g d, /-pantoténsavat kevés vízben ol­dunk és az oldat pH értékét barit vízzel H ° 8.5-re állítjuk be. Az oldathoz óvatosan semleges kininszulfát forró vizes oldatát adjuk mindaddig, míg az összes bárium éppen kicsapódott. Ezután röpítjük és a vizes oldatot csökkentett nyomáson besű- 45 rítjük. A visszamaradó szirupban rövid idő múlva kristályosodás indul meg és aceton­nal való eldörzsöléssel fehér, finom kristá- • lyos, port kapunk. Utóbbit 1:1 arányú ace­ton-metanol elegyből többször átkristályo- 50 sítjuk, melyből az /-pantoténsav kininsója 165—167 C° olvadáspontú (Béri)' színtelen lágy, selymes, fényes tűk alakjában válik ki. E kininsó 1 g-nyi mennyiségét 10 cm3 55 vízben oldjuk és baritvízzel fenolftaleinnel szemben lúgosra állítjuk be. Az ekkor ki­váló kinint kloroformmal és éterrel való mindenkor háromszori kirázással eltávolít­juk és a vizes oldatot a báriumtól kénsav- 6° val pontosan mentesítjük. A báriumszulfát leröpítése után a vizes oldatot csökkentett nyomáson bepárologtatjuk. A szabad /­pantoténsav szirupszerű, vízben és alkoho­lokban igen könnyen oldódó tömegként 65 marad vissza. Fajlagos forgatóképessége Megjelent 1942. évi december hó 15-én.

Next

/
Thumbnails
Contents